FC Háje

Informace z jednání o hřištích na JM

Informace z jednání o hřištích na JM
Nejen s ohledem na případnou účast v lize jsme na jaře podnítili jednání o travnatých hřištích na Jižním Městě a možnosti hájeckých dětí na nich trénovat. Jedná se o areály Schulhoffova a K jezeru.

Podstatnou informací pro článek je rozhodnutí rady MČ P11 o převedení smlouvy hřišť Schulhoffova z Dukly Praha, a.s., subjektu z Prahy 6 na oddíl FK Dukla JM, z.s., ze dne 26.7.2017. V průběhu jara jsme vyvolali jednání, která jsou popsaná níže, o užívání trávy na Schulhoffce, kde jsme podali konkrétní návrh k rovnání vztahů z dob minulých, a o užívání zarostlé trávy v areálu K jezeru. Radnice dospěla k rozvázání smlouvy s Duklou Praha, využití plochy zůstává neměnné, neboť již na jaře 2017 zde trénovali pouze fotbalisté Dukly JM.

Jednání s Duklou Praha

V dubnu tohoto roku jsme vyzvali Duklu Praha,a.s. k jednání o Schulhoffce. Dukla Praha uzavřela s bývalou radnicí P11 smlouvu o pronájmu do roku 2041. Na jednání jsme měli zájem o dohodu o rovnoměrném rozdělení Schulhoffky mezi Háje a Duklu Jižní Město (neboť fotbalisté Dukly Praha z Prahy 6 již na podzim 2016 na Schulhoffce nepůsobili, či působili minimálně) a tím vyřešení sporů z dob minulých. Minimální působení týmů Dukla Praha v areálu Schulhoffova bylo i v letech předešlých. Jak řekl při otevření zrekonstruované Schulhoffky v roce 2010 bývalý starosta Dalibor Mlejnský, travnatá plocha měla sloužit dětem z JM. Byť tehdy subjekt Dukla Jižní Město neexistoval (vznikl v roce 2011 převedením klubu FC Inferno), respektujeme, že má děti z Jižního Města, a i když areál měl do roku 2010 v nájmu provozovatel FC TJ Háje, navrhli jsme, ať se trénuje na Schulhoffce rovnoměrným dílem. A to i přesto, že jsme klubem početnějším, hrajícím ligové mládežnické soutěže, a do roku 2009 využívaly areál děti Hájů do 11 let. FC TJ Háje areál vybudoval, vložil do něj nejméně 11 milionů.

Z úst předsedy představenstva pana Bohumila Pauknera jsme se dozvěděli, že Dukla Praha chce nechat podstoupit areál subjektu Dukla Jižní Město. Vyzývali jsme, aby došlo k námi navrhovanému kompromisu, aby se areál převedl pod městskou část, která by pak mohla zajistit rovnoměrné využití plochy a tím rovnat dlouho se táhnoucí problematiku areálu Schulhoffova. Vedení Dukly Praha reagovalo, že areál nechá podstoupit pouze Dukle Jižní Město, argumentem bylo to, že by pak neměli fotbalisté Dukly Jižní Město zaručeno, že je z areálu někdo nevyhodí.

Jednání s Oddity

Zkraje jara jsme vyvolali jednání s developerem Oddity, vlastnící cca 2/3 travnaté plochy v areálu K jezeru. K tomuto postupu jsme v lednu vyzvali i vedení radnice, reakce zůstala bez odezvy. Zástupce firmy Oddity se s vedením Hájů sešel a na jednání se domluvila další schůzka na radnici. K jednání na radnici mezi vedením Hájů, vedením MČ a zástupcem Oddity zazněla informace, že Oddity pronajme radnici hřiště, zdarma či za udržování provozních nákladů, a to do příštích voleb, tedy do podzimu 2018. Další možný pronájem by se uskutečnil s ohledem na politickou situaci na JM, tedy kdo by vyhrál volby, zda strany přijatelné pro Oddity či nikoliv. V praxi bychom pak na Hájích mohli vložit nemalé peníze za rekonstrukci hřiště na dobu roku či méně a za rok o hřiště opět přijít. Kdyby se hřiště zrekonstruovalo, nemohlo by sloužit pro zápasy žákovské ligy a divize.

Jednání s radnicí

Jak bylo v článku zmíněno, radnice se zúčastnila schůzky s Oddity. Paralelně proběhla jednání i o Schulhoffce. Po informacích z jednání s Duklou Praha jsme se obrátili na vedení radnice, aby se pokusila dostat areál Schulhoffova pod vlastní správu, tedy domluvit se s Duklou, která o areál již neměla zájem, protože ho nevyužívala, a rozložit využívání hřiště mezi dva oddíly, tedy Duklu JM a Háje. Radnice reagovala, že to není jednoduché a Dukla Praha trvá na tom, že areál podstoupí Dukle JM, která celý areál využívala doteď.

Radnici jsme informovali o naší účasti v českých soutěžích, o potřebě travnaté hrací plochy. Informovali jsme o schůzce s Duklou JM. Poslali jsme oficiální dopis se žádostí o podporu. Do dnešního dne nemáme odpověď.

Jednání s Duklou JM

Ač měla v pronájmu areál stále Dukla Praha, vyzvali jsme k jednání i Duklu JM, kde s ohledem na účast (v té době již byla známá) našeho klubu v ligových a divizních soutěží vzešla dvě témata, sportovní a provozní.

Provozním cílem bylo se s Duklou JM domluvit na spoluvyužívání Schulhoffky, tedy v modelu dva dny v týdnu využívání dětmi z Dukly JM a dva dny dětmi z Hájů a o víkendu každý klub jeden den. Areál by byl plně využíván dětmi z JM, k jehož účelu byl zrekonstruován. Podnět ze strany Dukly JM o využití šaten využívaných hájeckými dětmi, zda by mohlo dojít k využití i ze strany Dukly JM byl námi předběžně přijatý. O této schůzce jsme informovali i radnici a požádali o součinnost.

Bylo nám řečeno, že se nám v druhé půlce června zástupci vedení Dukly JM ozvou. K ničemu takovému do dnešního dne nedošlo, a to ani ze strany radnice.

Sportovním tématem byla možnost spolupráce hráčů v kategorii žáků, aby bylo umožněno „talentovanějším“ dětem z JM hrát ve vyšších soutěžích. Zde bylo pouze řečeno vedením, že si můžeme oslovovat koho chceme, ale žádná další informace také nepadla.

Řečeno v roce 2010

Při vstupu Dukly Praha na Jižní Město mluvil bývalý starosta Dalibor Mlejnský o zajištění výchovy pro nadanější hráče, že na Praze 11 nejsou soutěže pro rozvoj hráčů a že nám děti z Prahy 11 musí odjíždět jinam. Proto zrekonstruoval areály Mikulova a Schulhoffova a předal je Dukle Praha, a.s., potažmo společnosti Time 4 sport (který založil Martin Lafek, v té době předseda představenstva Dukly Praha), jež měla být zárukou rozvoje mládeže na JM. Mládež Dukly Praha zde již nějakou dobu nepůsobí, alespoň ta do 15 let, která na Jižním Městě působila jen krátce. Dnes je stav takový, že hráči do 15 let se mohou na Jižním Městě rozvíjet v kvalitní soutěži, tedy v lize a v divizi, ale tyto zápasy budou hrát mimo Prahu 11, a to ve Štěrboholích, protože nemají travnatou hrací plochu.

Červenec 2017

Tyto podrobnosti v časové posloupnosti vedou k informaci ze začátku článku, a to že rada MČ P11 odsouhlasila záměr o převedení nájmu areálu Schulhoffova z Dukly Praha, a.s., na subjekt Dukla Jižní Město. https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html.

Dukla JM tak využívá dva městské areály, Chodov žádný a fotbalisté Hájů klec o rozměrech 60x40 metrů, která spadá pod radnici. 


pondělí 28.8.2017 | Klub | Přečteno: 969

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

15.12.2018, 15:00, Jedenáctka VS
FC Háje – Turnaj
Starší přípravka B (2009)
16.12.2018, 09:00, Jedenáctka VS
FC Háje – Turnaj
Mladší přípravka A (2010)
16.12.2018, 13:00, Jedenáctka VS
FC Háje – Turnaj
Mladší přípravka B (2011)
16.12.2018, 15:00, ZŠ Květnového vítězství 1554
FC Háje – Turnaj
Starší přípravka B (2009)
5.1.2019, 09:00, Junior Strašnice UMT.
Junior – FC Háje
Starší žáci B (2005)
12.1.2019, 17:00, Junior Strašnice UMT.
FC Háje – Zeleneč
Starší žáci B (2005)
13.1.2019, 08:30, Háje UMT.
Vestec B – FC Háje
Turnaj
13.1.2019, 12:45, Říčany Na Fialce
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2010)
13.1.2019, 14:50, Háje UMT.
Vestec – FC Háje B
Turnaj
13.1.2019, 16:25, Háje UMT.
Vyžlovka – FC Háje
Turnaj
19.1.2019, 08:30, HJM - Květňák
FC Háje – Turnaj
Předpřípravka B (2013)
19.1.2019, 08:30, Háje UMT.
FC Háje B – Vyžlovka
Turnaj
19.1.2019, 10:05, Háje UMT.
FC Háje – Podolí
Turnaj
19.1.2019, 15:30, Junior Strašnice UMT.
Poděbrady – FC Háje
Starší žáci B (2005)
20.1.2019, 08:30, Háje UMT.
Kunice – FC Háje
Turnaj
20.1.2019, 16:25, Háje UMT.
FC Háje – Modřany
Turnaj
26.1.2019, 08:30, Háje UMT.
Junior – FC Háje
Turnaj