Mladší žáci B (2007)

Hung Quang Trong

Hung <span class=Quang Trong' class='' />
Post: hráč
Věk: 11 let