Provozní informace

Dukla mezi paneláky (2) - okénko Honzy Horníka

Dukla mezi paneláky (2) - okénko Honzy Horníka
Reakce na článek v měsíčníku městské části Praha 11 KLÍČ uveřejněný v srpnovém čísle 10/2011.

Redakce regionálního měsíčníku Praha 11 KLÍČ se obrátila v článku, pod názvem Školka se připojí k projektu Návrat ke hře, na ředitelku mateřské školky Mírového hnutí paní Hanu Lisenovou Zimovou s dotazem, proč se rozhodla podpořit projekt nově vzniklého oddílu FK Dukla Praha jako první mateřinka na Jižním Městě. V odpovědi paní ředitelky je zmíněn FC Háje. Vzhledem k možnému spojování činnosti FC Háje se sloganem v názvu článku Návrat ke hře ! cítím povinnost, alespoň na těchto stránkách, doplnit veřejnosti redakcí předložené informace.Z článku se dovídám, že paní ředitelka byla před rokem oslovena předsedou zatím ještě nezaloženého oddílu FK Dukla Jižní Město o.s. panem Petrem Sýkorou a požádána o spolupráci na projektu akciové společnosti Dukla a.s. nazvaném Návrat ke hře !

Pan Sýkora tehdy nabídl dětem využití sportovišť na Mikulce a na Schulhoffce pod odborným dohledem pedagogů a trenérů Dukly Praha.
Paní ředitelka se, z důvodu voleb, kdy by si mnoho lidí mohlo říci, že pomáhá, aby se zviditelnila, až dnes hlásí k této spolupráci.
Dělá to ráda a má dobrý pocit z myšlenky, kterou podporuje MČ Praha 11 a Dukla Praha. Chce být u toho, až spolupráci zúročí ty nejmenší jihoměstské děti.Rozumím tomu. I já se snažím v FC Háje pracovat co nejlépe ve prospěch sportování našich děti na Jižním Městě. Dělám to rád a odměnou je mi též dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Je mi proto moc líto, že se k dětem v mateřské školce Mírového hnutí a k paní ředitelce nedostala informace o letité spolupráci FC Háje s mateřskými školkami na Jižním Městě.

O vybudovaném systému, kde v rámci turnajů MATEŘINACUP každoročně trenéři FC Háje oslovují všechny MŠ na Jižním Městě. FOTO K oboustranné spokojenosti se tak předškolní děti na hřišti FC Háje každoročně seznamují s fotbalovým míčem a prožívají mnohdy první krůčky na zeleném trávníku. Mnohé z nich fotbal osloví a začínají v FC Háje s pravidelnou sportovní přípravou. FOTO ,FOTO ,FOTO ,FOTO .

Děti z MŠ Mírového hnutí snad jako jediní tuto možnost sportování nevyužívají. Paní ředitelka byla nedostatkem informací ošizena o jednu z možností přivést děti nenásilným způsobem ke sportování pod dohledem trenérů FC Háje Jižní Město. Věřím, že se jí informací, o možnostech sportování dětí na Jižním Městě, prostřednictvím redaktorů KLÍČE nebo od pana Petra Sýkory, již dostalo.Z nedávné zkušenosti však vím, že jakékoliv z médií i jinak získané informace je dnes zapotřebí ověřovat. Týká se to i pravdivosti tvrzení redakce v dotazu paní ředitelce, že za účelem, sdružit co nejvíce mladých sportovců a zaměřit se na rozvoj pohybových schopností dětí pod odborným vedením trenérů mládeže FK Dukla Praha, vystavěla MČ Praha 11 ve školním areálu Schulhoffova fotbalové hřiště a předala ho do užívání Dukle Praha.

Též oprávněnost nabídky pana Petra Sýkory na využití areálu Schulhoffova k různým sportovním aktivitám pod dohledem pedagogů a trenérů Dukly Praha v době, kdy probíhalo soudní řízení mezi MČ Praha 11 a FC TJ Háje o platnosti výpovědi dětem FC Háje z areálu Schulhoffova, by bylo dobré si předem ověřit.Paní ředitelka Zimová zná pana Petra Sýkoru. Ví, že dlouhá léta působil jako trenér FC Háje a že trénoval děti od nejmenších až po dospělé. S dětmi to umí, sám má doma čtyři. Paní ředitelka panu Sýkorovi důvěřuje. To slyším velice rád. Sám jsem dlouhé roky pracoval ve prospěch dětí na bázi důvěry. Taková byla již doba a docela rád si jí občas připomínám. Pana Petra Sýkoru znám dlouhé roky. Jako hráče, trenéra a činovníka FC. Mohu tedy též odpovědně se znalosti věci přispět k informování veřejnosti.Pan Petr Sýkora začínal v FC Háje u mládeže, jako jeden z mnoha dobrovolných trenérů z řad rodičů, na nově otevřeném travnatém hřišti s umělou závlahou v areálu Schulhoffova. FOTO

(hřiště bylo vybudováno FC TJ Háje ve spolupráci s MHMP, ČSTV a MČ a dáno do užívání dětem slavnostním otevřením v roce 1998. Nábor malých fotbalových adeptů je zde dlouhodobě zajišťován v systému spolupráce FC Háje se školkami na Jižním Městě).FOTO ,FOTO

Zapojil se do práce jako jeden z trenérů sportovních tříd při ZŠ Květnového vítězství 1554. (sportovní kroužky pro děti založil FC Háje za pomoci vojáků v civilní službě v roce1997 na škole Schulhoffova ve spolupráci s paní ředitelkou Libuší Přidalovou. Na ZŠ Květnového vítězství 1554 přešla tato činnost na úroveň sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, za přispění ředitele pana Vladimíra Kokšála, po sloučení obou škol v roce 2001).

Na Hájích prošel se svým synem, v soutěžích na nejvyšší pražské úrovni, všechny věkové kategorie mládeže.

Působil od roku 2006 úspěšně jako trenér mužstva dospělých FC Háje v nejvyšší soutěží PFS Přeboru Prahy.

Byl zvolen v roce 2007 valnou hromadou do výboru FC Háje.

Byl přítomen jako člen výboru FC Háje v roce 2007 kolaudaci a otevření nového hřiště s umělým povrchem a osvětlením v areálu Schulhoffova, postaveném FC TJ Háje za pomoci MHMP. FOTO

Zastupoval výbor FC Háje v roce 2008 v delegaci protestující na radnici, u odpovědného zástupce starosty MČ Praha 11 pana Luďka Zítky, proti zásahu bezpečnostní služby a uzavření areálu Schulhoffova pro děti FC Háje. FOTO

Byl přítomen jako člen výboru FC Háje jednáním s MČ P11 a developerskou firmou vlastnící část travnatého hřiště v areálu FC Háje, nad hostivařskou přehradou. FOTO

Přestal bez oznámení důvodů postupně pro FC Háje v roce 2009 pracovat.Petr Sýkora má určitě děti rád a udělal pro jejich sportování v FC Háje kus práce. Má jako desítky dalších dobrovolných trenérů zásluhu na tom, že FC Háje je mimo Jižní Město vnímán jako jeden z největších klubů v Praze věnujících se fotbalové výchově dětí na velice dobré úrovni.Pan Petr Sýkora se po ukončení svého působení v FC Háje pracovně opět setkává s bývalým hráčem a trenérem mládeže v FC Háje panem Martinem Lafkem, nyní spolumajitelem firmy Albresa s.r.o. založené v roce 2007. Firma Albresa s.r.o. v roce 2008 odkoupila akcie od akciové společnosti Dukla a.s založené v roce 2007 a stala se většinovým majitelem akciové společnosti Dukla a.s.. Pan Martin Lafek je předsedou správní rady, pod ním jako člen správní rady pracuje ve prospěch fotbalu člen výkonného výboru FAČR pan Petr Voženílek. Předsedou dozorčí rady akciové společnosti Dukla a.s. je pan Jindřich Rajchl dosavadní místopředseda FAČR a kandidát na místo předsedy, uvolněné Ivanem Haškem.Pan Petr Sýkora se stává managerem pro oblast Jižního Města a realizuje zde projekt Dukla a.s. pod heslem Návrat ke hře !. Ta se prezentuje na Jižním Městě filozofii vedoucí ve spolupráci s MČ Praha 11 k založení nového neziskového sdružení. Cílem sdružení je sdružit co nejvíce mladých sportovců a pomoci tak jejich rodičům v další mimoškolní výchově zaměřené na rozvoj pohybových schopností jejich dětí pod odborným vedením trenérů mládeže Dukly se správnou metodikou vedení sportovní činnosti odpovídající sportovní výkonnosti mladých hráčů. Filozofie spočívá ve výchově člověka i fotbalisty. Předpokladem je výchova harmonicky probíhající v součinnosti Rodina Klub Škola a hlavní myšlenkou je vytvoření projektu návratu dětí z Jižního Města zpět na sportoviště. Je zcela přirozené, že hráči s vyšší fotbalovou výkonností budou mít možnost odejít do Dukla a.s. nebo do jiných pražských klubů. Má tak být naplněn i záměr MČ Praha 11 umožnit sportování a návrat ke hře dětem na Jižním Městě a zabránit ve spolupráci s akciovou společností Dukla a.s. odchodu po sídlišti se toulajících dětí z Jižního Města do jiných městských částí.Pan Petr Sýkora na projektu vedoucím k naplnění výše uvedené filosofie akciové společnosti Dukla a.s. z Prahy 6 a ve prospěch dětí na Praze 11 spolupracuje s předsedou, na Jižním Městě v roce 2005 založeného fotbalového klubu Inferno Praha, panem Tomášem Novotným. V neposlední řadě též s předsedkyní správní rady Sportovní Jižní Město o.p.s místostarostkou MČ P11 paní Evou Štampachovou, zakladatelkou v roce 2007 vzniklého fotbalového klubu FK Jižní Město o.p.s. a také s předsedou dozorčí rady Sportovní Jižní Město o.p.s. a starostou MČ Praha 11 panem Daliborem Mlejnským, který ve fotbale na JM působí též jako člen fotbalového výboru TJ Chodov.Petr Sýkora přebral pro naplnění projektu "Návrat ke hře !" funkci trenéra fotbalového mužstva dospělých fotbalového klubu Inferno Praha. ZDE

Stal se managerem sportovního areálu ZŠ Mikulova. FOTO

( tento školní areál byl MČ P 11 uvolněn výpovědí fotbalovému klubu Inferno Praha, za spolupráce Dukly a.s. opětovně rekonstruován a pronajat občanskému sdružení Time4sport. Reklama nabízející sportovní služby v tomto areálu ZŠ se pravidelně objevuje na inzertních stránkách měsíčníku KLÍČ). ZDE

Přivádí za účelem získávání zkušeností do sportovních tříd FC Háje při škole Květnového vítězství 1554 učitele-trenéra Dukly. Navazuje jednání s FC Háje s cílem realizovat společně zajištění podmínek FAČR pro účast na projektu sportovních středisek a akademie.

Zastupuje zájmy Dukly a.s. při jednáních s MČ P11 v rámci dva a půl roku trvajícího soudního sporu s FC Háje ve věci vypovězení hájeckých dětí z jimi dvacet let využívaného areálu Schulhoffova.

Stal se managerem travnatého hřiště Schulhoffova vybudovaného a slavnostně pro děti otevřeného v roce 1998.

(po výpovědi FC Háje z důvodu zajištění bezpečnosti dětí v roce 2008 rekonstruovaná travnatá plocha, je po rekonstrukci v roce 2010 opět slavnostně otevřena dne 2.10.2009 v den 62. výročí založení akciové společnosti Dukla a.s., vzniklé v roce 2007. Rozšíření hřiště na úkor atletického oválu umožní využívat hřiště i v soutěžních utkáních dospělých). ZDE, ZDE

Zajišťuje komerční zájmy akciové společnosti Dukla a.s. v areálu Schulhoffova pronájmem omezeného počtu hodin dětem FC Háje za více než komerční nájemné. Řeší rozdílné názory na využívání hřiště dětmi FC Háje za asistence jím přivolané policie.

Dává k dispozici travnatou plochu v areálu Schulhoffova jako základnu pro tréninky mužstva žen SK Nusle působícího od roku 2011 pod hlavičkou Dukly a.s. a dospělým fotbalistům Inferna Praha.

Stal se předsedou nově založené neziskové organizace FK Dukla Jižní Město, občanské sdružení, založené 25.2.2005, se sídlem na ZŠ Mikulova.Zastupitelstvo MČ Praha 11 ve spolupráci s FK Dukla Praha vybudovalo nové sportovní zázemí při ZŠ Schulhoffova a Mikulova.FOTO Posledním společným krokem je sloučení fotbalové mládeže SJM o.p.s. a Inferno Praha a tím vznik nového klubu FK Dukla Jižní Město, sděluje generální ředitel akciové společnosti pan Michal Prokeš v inzerátu měsíčníku KLÍČ. Byl tak vytvořen neziskový úsek a naplněn záměr pana Martina Lafka oznámený na tiskové konferenci dne 22.7.2010, kde říká, je to samozřejmě pro nás důležité a klíčové i z hlediska skautingu, a taky z hlediska toho, že místní pan starosta je jak jsem poznal velmi pro sportovní starosta a já tvrdím, že fotbalový klub by minimálně do toho neprofesionálního úseku měl čerpat prostředky ze státní sféry a jsem proto rád, že místní starosta a místní městská část nám v této výchově mladých hráčů fandí.

Inferno Praha bylo založeno v roce 2005 za účelem zkvalitnění výchovy fotbalové mládeže JM na základě zkušeností anglického fotbalu jak bylo vedením prezentováno na stránkách regionálního KLÍČE. ZDE Za účelem realizace tohoto projektu získalo od MČ do pronájmu areál při škole Mikulova a následně i finanční prostředky na jeho rekonstrukci. V roce 2008 dostalo od MČ výpověď a zrekonstruované sportoviště bylo MČ opět rekonstruováno a pronajato subjektu působícímu v oblasti služeb mimo JM. Klub zajišťující činnost tří mládežnických celků se nyní transformoval v FK Duklu Jižní Město o.s.

FK Jižní Město o.p.s. bylo založeno a radnicí přihlášeno do soutěží PFS v roce 2008 jako vlajková loď nově vzniklé Sportovní Jižní Město o.p.s. řízená místostarostou ing. Evou Štampachovou. Fotbalisté začali trénovat ve sportovním areálu Pošepného. Tento areál jim byl uvolněn na základě výpovědi MČ dětem TJ Chodov, která ho měla od MČ pronajatý a v roce 2005 hřiště rekonstruovala. Po výpovědi byl areál opět rekonstruován a po roce byla činnost malých fotbalistů FK utlumena. Část dětí odešla z Jižního Města do SK Újezd P4 a na ČAFC, zbývající jeden celek nyní přechází pod FK Duklu Jižní Město o.s. ...
Pan Petr Sýkora je odměněn účastí pana starosty MČ Praha 11 na zápasech ligového mužstva dorostu Dukla a.s. na krásné trávě ve svém novém areálu Schulhoffova. Má radost z výkonu hráčů působících v Dukle a.s. pod profesionální smlouvou. Má radost z přítomnosti pánů Luboše Kozla, Jana Suchopárka, Güntera Bittengela, Martina Lafka a dalších. Má radost z pěkného počasí. Slunko pálí a na vedlejším hřišti na rozpálené umělé trávě hrají svůj zápas sedmiletí kluci Hájů, za kterými přijeli jiní sedmiletí kluci odněkud z jiné části Prahy.
Petrovi Sýkorovi se již nesmějí. FOTO Je mi to líto.V červnu 2011 je zveřejněn na stránkách KLÍČE č. 9/2011 inzerát akciové společnosti Dukla a.s. ve kterém informuje veřejnost na Jižním Městě o vzniku nové neziskové organizace pod názvem FK Dukla Praha Jižní Město o.s..

Generální manager akciové společnosti Dukla a.s. z Prahy 6 pan Michal Prokeš seznamuje vážené rodiče se společným projektem Dukly a.s. a městské částí Praha 11 nazvaným Návrat ke hře !. V celostránkovém inzerátu na vědomost veřejnosti dává, že ač se spolupráce s FC Háje, k jeho velké lítosti, nerozvinula dle společných představ, bylo pokračováno v realizaci projektu. Jako první krok naplňování stanoveného postupu přišli učitelé-trenéři na ZŠ Květnového vítězství 1554 do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zastupitelstvo MČ Praha 11 ve spolupráci s Dukla a.s. k naplňování stanoveného postupu vybudovalo nové sportovní zařízení při ZŠ Schulhoffova a Mikulova. Společnou snahou je dát prostor široké mase dětí. Pan Michal Prokeš věří, že bude mít mnoho příležitostí osobně rodiče seznámit se všemi cíly nového projektu. Dlouhodobá a poctivá koncepční práce je předpokladem k realizaci těchto cílů. S poslední větou pana Prokeše nemohu než souhlasit. Já si též myslím, že dlouhodobá a poctivá práce je universální a snad stále platný recept pro dosažení většiny cílů.Redakce našeho jihoměstského Klíče v tom samém čísle 9/2011 na stránce Aktuálně srdečně zve všechny malé příznivce fotbalu i s rodiči k náboru, který se uskuteční na krásném, novém hřišti FK Dukla Praha v areálu Schulhoffova. FK Dukla Praha si uvědomuje dosud nevyužitý potenciál, který se skrývá v malých dětech z Jižního Města a rozhodla se zde vybudovat za podpory MČ Praha 11 svou farmu. Přestože současný trend přímo velí ke slučování, ne u všech týmů nalezla pochopení. Respektuje rozhodnutí a suverenitu těchto klubů a dveře jim budou i nadále otevřeny. Dětem nabízí nadstandardní podmínky v podobě krásných hřišť na přírodní trávě Schulhoffova a Volkovova a na umělé trávě Mikulova. Těm nejlepším bude umožněn odchod do dnes již prvoligového klubu Dukla Praha a.s. za účelem zajištění růstu a návaznost na profesionální fotbal. Hráči kteří nebudou ve výkonnostní špičce, těch bude většina, budou moci dále provozovat svou činnost v občanském sdružení FK Dukla a dále rozvíjet sportovního ducha v příjemném prostředí. Redakce měsíčníku KLÍČ zveřejněním tohoto textu jistě nepotěší zastupitele MČ Praha 11. Podpora při zajišťování nadstandardních podmínek je v rozporu se zákonným postupem orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, vykonávajících působnost v oblasti veřejné správy. ZDE
Se současným stavem využívání travnaté plochy v areálu Schulhoffova nemohu souhlasit. Neodpovídá FC TJ Háje garantovaným záměrům MČ Praha 11 v oblasti veřejného zájmu. Budu se právní cestou snažit zvrátit současný stav ve prospěch stovek hájeckých dětí, pro které FC TJ Háje areál na vlastní náklady bez pomoci obce vybudoval a provozoval.

MHMP by se měl zajímat, jakým způsobem je v oblasti Jižního Města využívána jeho nadstandardní investiční pomoc, cíleně směrovaná na podporu dětí a mládeže. ZDE

Stálo by též za úvahu zvážit legislativní zařazení podpory zajištění organizované sportovní činnost dětí do desíti let věku do oblasti podpory prevence negativních jevů na sídlišti. ZDE

Občanské sdružení FAČR, jehož jsme součástí, nemá o podporu neziskové činnosti zájem a nechává děti této věkové kategorie na pospas tržnímu prostředí. Vyčerpává se mocenským ekonomicko-politickým bojem zájmových skupin. Vlamování se do otevřených dveří ze strany profesionální Dukly a.s. je jedním z negativních dopadů tohoto přístupu.Náprava současného stavu nebude jednoduchá. Někde se ale začít musí, a tak pro začátek upozorním Petra Sýkoru na nutnost dodržovat a včas řešit současný stav, který je v rozporu s hygienickými a jinými právními předpisy a normami, uplatňovanými pro provozování venkovních bazénů, pískovišť a otevřených sportovišť na Jižním Městě. Stav jejich dodržování zjišťuje pro MČ P11 paní Zdeňka Houžvičková, certifikovaná osoba Českou společností pro jakost a Hospodářskou komorou ČR - revizní technik č. 001/2007 z firmy Sportservis. Je to osoba odborně způsobilá ve vyhledávání rizik č. 916/2005. Její odborný názor by mohl za určitých okolností vést až k výpovědi z nájmu. FOTO,FOTO,FOTO

Výpověď a případná další následná rekonstrukce by pak mohla negativně ovlivnit i tréninky dětí v části areálu Schulhoffova využívaného FC Háje. Vzhledem k tržnímu stavu travnaté plochy v areálu nad hostivařskou přehradou by pak FC Háje jen s obtížemi zajišťoval sportování dětí na Hájích. A na tom snad nemá nikdo zájem. FOTO,FOTO,FOTOZastupitelé MČ P11 jsou povinni přistupovat k občanskému sdružení, věnujícímu se výchově nejvíce negativními vlivy ohrožené skupiny mládeže na 80 000 sídlišti, v rámci zákona a respektovat jeho dlouhodobé záměry. To se však neděje. Mám za to, že byly porušeny, jak má práva občana ve vztahu k obci, tak principy fungování obecního společenství vytvářeného občany. Proto se budu právní cestou domáhat nápravy.

Snad i v zájmu všech těch, kteří byli ochotni sami dlouhá léta dobrovolně pracovat ve prospěch dětí z Jižního Města a zajistit na velice dobré úrovni činnost ve veřejném zájmu, na jejíž podporu zastupitelé z mně neznámých důvodů rezignovali.Tolik tedy pro doplnění informací paní Haně Lisenové Zimové. Paní ředitelka má výhodu, že na společném projektu "Návrat ke hře !" akciové společnosti Dukla a.s. a MČ Praha 11 spolupracovala. Vlastní projekt jsem zatím neviděl a myslím, že nejen já se s ním velice rád seznámím. Podrobněji, než ze zatím dostupné billboardové a mediální prezentace. Pokud by projekt nebylo z kapacitních důvodů možno umístit na stránkách KLÍČE, určitě bych ocenil ochotu paní ředitelky mně tento zaslat. Na oplátku bych jí předal pozvánku na 10. ročník MATEŘINACUPU pro její děti v mateřské školce. Účast dětí MŠ Mírového hnutí by mě, a zcela jistě i organizátorům z FC Háje, přinesla dobrý pocit ze zúročení dlouhodobé práce pro nejmenší jihoměstské děti.Vím, že redakce našeho měsíčníku KLÍČ je omezená nedostatkem prostoru na mimo inzertních stránkách. Je pochopitelné, že nemůže mnou výše uvedené a jí známé informace v takovémto rozsahu občanům poskytovat. Získat prostor je možné formou placeného inzerátu, to je ale pro mě finančně nedostupné. Pak je zde možnost, že by můj článek zaujal předsedu mediální komise pana Jana Meixnera a doporučil ho redakci našeho KLÍČE ke zveřejnění. Možná by mohl pomoci i předseda sportovní komise pan Miloslav Mihálik. Situaci v areálech zná, předával zde dětem v loňském roce veliký dort u příležitosti oslav 80. let od založení fotbalového klubu na Hájích. S uveřejněním bych však mohl mít problém zase já. Můj text uveřejněný na stránkách veřejnoprávního média by mohl být vnímán jako skrytá reklama, a to je v rozporu nejen s dobrými mravy. Není to jednoduché.

Využívám proto zatím, za účelem pomoci redaktorům našeho jihoměstského KLÍČE objektivně informovat veřejnost, tyto webové stránky. Bude tak informována alespoň ta malá hrstka rodičů, hráčů, trenérů, vedoucích a příznivců FC Háje, kteří tyto stránky navštěvují a kterých se to týká nejvíce.FOTO, FOTOVím, že to není nic moc, ale také za to od redakce nic neočekávám. Snad jenom příslib, že příště bude snad vstřícnější a pokusí se uveřejnit informaci o náboru dětí FC Háje na stránkách KLÍČE i kdyby tato byla redakci dodána s malým zpožděním. Přesto si myslím, že krátká informace rodičům na Jižním Městě o možnosti sportování jejich dětí v FC Háje by pro mnohé důležitá být mohla a měla být zveřejněna. Zvláště když ani v minulosti, upoutávky na činnost FC Háje v našem měsíčníku KLÍČ, nikdy moc prostoru nezabíraly. ZDE


středa 21.9.2011 | Klub | Přečteno: 5829

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

7.8.2021, 17:00, Chodov T.
Chodov – FC Háje
Muži B
8.8.2021, 17:00, Kunratice T.
Kunratice – FC Háje
Muži A
11.8.2021, 10:15, SK Zásada T.
Jablonec – FC Háje
Starší dorost
11.8.2021, 12:30, SK Zásada T.
Jablonec – FC Háje
Mladší dorost
14.8.2021, 10:15, Nad Přehradou T.
FC Háje – Spoje
Muži A
14.8.2021, 13:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – Motorlet B
Starší dorost
14.8.2021, 15:45, Nad Přehradou T.
FC Háje – Motorlet B
Mladší dorost
15.8.2021, 10:00, Areál Klíše T.
Ústí nad Labem – FC Háje
Starší žáci A (2007)
15.8.2021, 12:00, Areál Klíše T.
Ústí nad Labem – FC Háje
Starší žáci B (2008)
15.8.2021, 13:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – Roudnice nad Labem
Mladší žáci A (2009)
15.8.2021, 13:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – Roudnice nad Labem
Mladší žáci B (2010)
15.8.2021, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Dubeč
Muži B
18.8.2021, 17:30, Chabry T.
Dolní Chabry – FC Háje
Muži A
19.8.2021, 18:30, Újezd P4 UMT.
Újezd P4 B – FC Háje
Muži B
21.8.2021, 10:00, SA Poliklinika
Chomutov – FC Háje
Starší dorost
21.8.2021, 12:15, SA Poliklinika
Chomutov – FC Háje
Mladší dorost
21.8.2021, 17:00, Tempo UMT.
Tempo – FC Háje
Muži A