Spolupráce

Fyzioklinika

FYZIOklinika s.r.o.

Adresa sídla: Machkova 1642/2, 14900 Praha 4 - Chodov

Nabídka diagnostiky sportovně aktivních dětí - Nabídka pro FC Háje

FC Háje spolupracuje s centrem FYZIOklinika. Jedná se o moderní pracoviště fyzioterapie a rehabilitace zaměřené na prevenci a léčbu pohybového aparátu. Toto odborné fyzioterapeutické zařízení provádí pravidelná vyšetření našich členů. Jedná se o individuální preventivní fyzioteraputická vyšetření sportující mládeže.

Po ukončení prohlídek bude pro vedení klubu zpracována souhrnná statistika výsledků vyšetření.

Délka diagnostického vyšetření včetně konzultace a zápisu protokolu je přibližně 30 minut na každé dítě.

Součástí služby

● kineziologický rozbor (diagnostika pohybového aparátu)

● diagnostika chodidel na Podoskopu, Posturomedu (podélná a příčná klenba)

● ukázka nálezů diagnostiky přímo na dítěti rodičům

● pokud má dítě nějaké potíže, detailnější cílená diagnostika

● zaškolení rodičů jak mají s dětmi cvičit

● aplikování kinesiotapu kdekoliv na těle dle potřeby V CENĚ SLUŽBY

● záznam závěrů fyzioterapeuta do formuláře připraveného FYZIOklinikou

● stanovení doporučení pohybového nebo terapeutického režimu do budoucna

A) vše je s možnými drobnými poznámkami v pořádku

B) doporučujeme se zaměřit na některé části těla - Jaké a Jak

C) Návrh, aby rodiče zvážili zahájení pravidelné návštěvy fyzioterapeuta (na kterémkoliv pracovišti fyzioterapie, které si vyberete, včetně pracovišť hrazených zdravotní pojišťovnou)

Organizace:

● Diagnostiku vzhledem k přípravě místnosti organizujeme dle zájmu na konkrétní den (odpoledne).

● Rodiče, kteří máte o diagnostiku zájem, prosím zašlete svůj zájem na email: kontakt@fyzioklinika.cz. Pošlete nám do tohoto mailu: Jméno, Příjmení, Datum narození dítěte a svůj Email a Telefonní číslo + Název klubu (FC Háje JM) a ID hráče. Počítejte, že termín bude vyhlášen cca 2 až 4 týdnů, dle počtu zájemců

● Po naplánování termínu dostanete instrukce do emailu.

● Rodiče s dítětem pak přijďte o 10 minut dříve než bude Váš objednaný termín (Pozdní příchody znamenají méně času na diagnostiku! Objednává se přesně na daný čas.)

● Rodiče vyplní povinný krátký 1xA4 zdravotní formulář (lze stáhnout na internetu a přinést vyplněný)

● Výsledný protokol bude předán rodičům, nebo lze zaslat emailem. S protokolem lze zajít za libovolným fyzioterapeutem v ČR a požádat o následnou individuální pomoc.

Cena: 750 Kč za 1 dítě

Akce je platná po celý rok 2022!