Klub

Provozní informace

Ředitel provozu: Jan Horník

kontakt: hornik.jan@email.cz

články týkající se provozu najdete ZDE

Fotbalový klub FC Háje Jižní Město nemá vlastní sportoviště. Působí v areálu K jezeru nad hostivařskou přehradou společně s házenkáři HC Háje Jižní Město.

Vlastníkem tohoto areálu zatíženého restitucemi je Tělovýchovná jednota Háje, která poskytuje fotbalovému klubu hřiště a sociální zázemí za podmínky zaměření jeho činnosti na sportovní výchovu dětí a mládeže Jižního Města. Část travnatého hřiště je však v důsledku liknavosti a nezájmu státní správy, od roku 2008 v majetku společnosti ODDITY, a.s. a nelze plochu využívat.


Provoz areálu zajišťuje FC TJ Háje, organizační jednotka Tělovýchovné jednoty. Hradí fotbalistům provozní náklady, konkrétně energii, vodu, plyn, náklady na údržbu hřišť. Zajišťuje též opravy a údržbu provozní budovy a potřebné mechanizace. Vlastní sportovní činnost je hrazena z příspěvků členů, výchovného a případných dotací.

Fotbalový klub FC Háje Jižní Město využívá ke své činnosti též hřiště UMT ve sportovním areálu Schulhoffova. Bývalý školní areál měl od obce v dlouhodobém pronájmu od roku 1996. Areál byl využíván pro činnost dětí do 10 let v oblasti sportu pro všechny a pro mužstva minikopané fotbalového klubu Háje. V roce 2008 smlouvu MČ Praha 11 vypověděla, námi vybudované travnaté hřiště rozšířila a pronajala společnosti Dukla a.s.

V areálu dnes může FC využívat pouze hřiště s umělým povrchem 60x40 m, které FC TJ vybudoval za podpory MHMP. Travnatou plochu si musí malí fotbalisté pronajímat od Dukla a.s. .
A to přesto, že FC TJ Háje vložil do tohoto obecního areálu od roku 2002 na investicích a provozních nákladech více než 11 miliónů korun.

Občanská sdružení převzala po ukončení státní podpory sportu v roce 1991 odpovědnost za zajištění sportovní činnosti, dnes více než 300 kluků v 16 mužstvech mládeže a 2 mužstvech dospělých. Jeden z největších pražských klubů věnujících se výchově fotbalové mládeže na 90 000 sídlišti má tedy pro soutěže k dispozici jedno hřiště s umělým povrchem odpovídajících rozměrů a hřiště s umělým povrchem 60x40 v areálu Schulhoffova. Vynakládá nemalé prostředky na zajištění zimní přípravy v tělocvičnách a hřištích místních škol. Hodně pomáhá MHMP, převážnou část finanční zátěže nesou však občanská sdružení a rodiče dětí.


O to víc překvapuje nezájem MÚ MČ Praha 11 o vytváření podmínek pro sportovní zájmovou činnost mládeže na Hájích. Neznáme kritéria pro přerozdělování investičních finančních prostředků uvolňovaných obcí. Vlastní práce s dětmi a ani nemalé prostředky vložené do rekonstrukce zanedbaného obecního majetku k získání podpory MČ nestačí. Dnes je zřejmé, že zastupitelé MČ Praha 11 pracují dlouhodobě na likvidaci klubu založeného v roce 1930 ve prospěch developerů a silných finančních skupin, podnikajících dnes již i v mládežnickém fotbalovém hnutí v oblasti výchovy dětí. Pro místní zastupitele přes veškerou snahu jakoby děti na Hájích neexistovaly. Oni však jsou a není jich málo. Věříme, že dříve nebo později se podpory spolkové činnosti na sídlišti, tolik potřebné pro harmonický rozvoj, dočkají i jeho děti.