Klub

Provozní informace

články týkající se provozu najdete ZDE

Fotbalový klub FC Háje Jižní Město z.s. (dále FC Háje) nemá vlastní sportoviště. Působí ve sportovním areálu K jezeru nad hostivařskou přehradou společně s házenkáři HC Háje Jižní Město. Vlastníkem tohoto areálu zatíženého restitucemi je TJ Háje, která poskytuje fotbalistům hřiště a sociální zázemí, za podmínky zaměření jeho činnosti na sportovní výchovu dětí a mládeže Jižního Města. Část travnatého hřiště je od roku 2008 v důsledku liknavosti a nezájmu obecní samosprávy v majetku společnosti ODDITY, a.s.. Vlastní provoz areálu K jezeru zajišťuje FK TJ Háje, pobočný spolek tělovýchovné jednoty (dále FK TJ). Hradí provozní náklady, energii, vodu, plyn, náklady na údržbu hřišť. Zajišťuje též opravy a údržbu provozní budovy a potřebné mechanizace. Vlastní sportovní činnost FC Háje je hrazena z příspěvků členů, výchovného a případných dotací. Jeden z největších pražských klubů věnujících se výchově dětí na 90 000 sídlišti má v současné době k dispozici v areálu K jezeru hřiště s umělým povrchem odpovídajícím požadavkům FAČR pro konání soutěží. Od roku 2020, na základě s akciovou společností ODDITY a.s. na dva roky uzavřené nájemní smlouvy, lze využívat přírodní travnaté hřiště.

FC Háje využívá ke své činnosti též hřiště ve sportovním areálu Schulhoffova. Bývalý školní areál, ve správě MČ Praha 11, měl od obce v dlouhodobém pronájmu FK TJ , který v letech 2002-2007 areál za podpory MHMP zrekonstruoval nákladem 11 mil. korun. Areál byl využíván zejména pro činnost dětí do 10 let v oblasti sportu pro všechny a pro mužstva přípravek FC Háje. V roce 2008 MČ Praha 11 smlouvu vypověděla a pronajala areál společnosti Dukla Praha a.s. se sídlem na Praze 6. V areálu Schulhoffova dnes může FC Háje využívat na základě nájemní smlouvy pouze hřiště 60x40 s UMT a umělým osvětlením, které FK TJ vybudoval za podpory MHMP v roce 2007.

Po postupu mládeže do soutěží FAČR (divize, liga) byla mládež FC Háje přinucena, z prostorových i kapacitních důvodů, hledat azyl mimo Jižní Město. Přes skutečnost, že fotbalisté na Hájích vybudovali úspěšný systém výchovy fotbalové mládeže a vložili nemálo prostředků do výstavby a provozu fotbalových hřišť na Jižním Městě, jsou to právě děti z Hájů, které musely dojíždět na hřiště do Štěrbohol. V současné době si FC Háje pronajímá hřiště v areálu Nové Petrovice na Praze 15.

Občanské spolky na Hájích převzaly po ukončení státní podpory sportu v roce 1991 dobrovolně odpovědnost za zajištění sportovní výchovy fotbalové mládeže, dnes více než 500 dětí v 16 mužstvech a 2 mužstvech dospělých. Vynakládají nemalé prostředky na zajištění nejen provozu pronajatých sportovišť, ale též na zajištění přípravy v tělocvičnách a hřištích místních škol. V provozním zajištění činnosti mají podporu MHMP, část provozních nákladů nesou, po nedobrovolném ukončení vlastní hospodářské činnosti FK TJ na parkovišti Gregorova, též fotbalový klub a rodiče dětí. O to víc překvapuje nezájem MÚ MČ Praha 11 o vytváření provozních podmínek pro sportovní zájmovou činnost mládeže na Hájích. Neznáme kritéria pro přerozdělování investičních a provozních prostředků uvolňovaných obcí. Vlastní práce a ani nemalé prostředky vložené do rekonstrukce zanedbaného obecního majetku k získání podpory MČ zatím nestačí. Dnes je zřejmé, že nepovedená privatizace sportovních zařízení na Jižním Městě vede k nerovnoměrnému přístupu k obyvatelům Jižního Města a vytváří existenční nejistotu klubu založeného v roce 1930 a dlouhodobě prokazatelně úspěšně působícího ve prospěch obce a jejích obyvatel.