Klub

Historie

Historie našeho oddílu je velmi pestrá. Pouze ve zkratce zmíníme základní etapy tradičního fotbalového oddílu, který letos oslavil 85. narozeniny.

První etapa probíhala od roku založení 1930 do konce První republiky 1939.

Druhá etapa je obnovení činnosti klubu v poválečných letech 1946-1953.

Třetí etapa je budovatelská, kdy se klub rozvíjel a budoval svou základnu. 1953-1971.

Čtvrtá etapa je etapa nejistoty. V tomto čase klub neměl vlastní hřiště, avšak díky snaze vedení klub nezanikl. 1972-1984.

Pátá etapa: Oficiální název klubu je TJ Háje Jižní Město, tímto začíná období sídlištního klubu. 1985-1996.

Šestá etapa: Díky píli a přesvědčení se klub osamostatnil a vypracoval mezi nejpočetnější kluby v Praze. Dochází ke vzrůstající sportovní výkonnosti, kdy většina kategorií hraje nejvyšší pražské soutěže, včetně historického postupu A mužů do Pražského přeboru se sestavou skládající se převážně z odchovanců klubu. 1997-2015.

Hlubší zpracování historie připravujeme.