Trénink

Trénuj


TRÉNUJ DOMA!

I. Práce s míčem - Vedení míče stažením a posunutím nártem
I. Práce s míčem - Našlapávačky
II. Vedení míče - Slalom

II. Vedení míče - Vedení míče jednou nohou
II. Vedení míče - Vedení míč za vodičem
II. Vedení míče - Vedení míče se změnou směru
III. Kličky - Přešlapovačka
III. Kličky - Klička za patou
III. Kličky - Zidanovka
III. Kličky - Stahovačka
III. Kličky - Přešlapovačka jednou nohou
III. Kličky - Převalovačka

IV. Nahrávky - Nártem
IV. Nahrávky - Placírkou
V. Reakční bránění - Reakční bránění bez míče
V. Reakční bránění - Reakční bránění s míčem
VI. Koordinace - Hra na ocásky

VI. Koordinace - Běžecká abeceda
VI. Koordinace - Obratnostně-dovednostní cvičení s míčem
VII. Kompenzační cvičení - Hra na prkno
VII. Kompenzační cvičení - Hra na zvířátka
VIII. Protahování - Protahování na trávě
VIII. Protahování - Protahování u stromu
VIII. Protahování - Protahování na lavičce
Trénuj táto - Závěrečné instrukce