Spolupráce

Základní školy

   

Spolupráce se školami na JM

Od roku 2002/2003 spolupracujeme se ZŠ Květnového vítězství 1554. Na konci 90. let minulého století jsme spolupracovali se ZŠ Schulhoffova, jejíž žáci však přešli právě pod ZŠ Květnového vítězství. Na této základní škole se kvalifikovaní trenéři FC Háje JM aktivně podílí na tělesném rozvoji a výchově mladých žáků, a to jak registrovaných, tak i neregistrovaných ve fotbalovém oddíle.

Na škole vedeme kroužky (či nepovinný předmět) kopané pro žáky prvního stupně. Žáky máme rozdělené dle jednotlivých tříd, výjimkou je spojení žáků 1. a 2. třídy, kde se zaměřujeme zejména na koordinaci, obratnost a všestranný rozvoj. Od třetí třídy se soustředíme na zlepšování útočných HČJ a hru na menším prostoru.

Pravidelně se účastníme fotbalových akcí organizované naší MČ, Domem dětí a mládeže Šalounova. Od minulé sezóny také turnaje 1. a 2. tříd pod patronací PFS. Snažíme se v maximální míře přivést školní děti ke sportu, se zaměřením na fotbal.

Od školního roku 2011/2012 jsme navázali spolupráci se ZŠ Mendelova, kam dochází mnoho dětí registrovaných v našem klubu. Pro ZŠ Mendelova organizujeme fotbalové kroužky 1. - 4. tříd. Projekt funguje již druhým rokem a slaví velký úspěch. V ročníku 2012/2013 se kroužků účastní cca 75 dětí, kdy celkem 55 z nich chodí do 1. či 2 třídy. Dětem jsme tak nabídli možnost aktivního sportování i bez registrace v klubu.

Provázanost škola - klub se promítá i do výchovné sféry, zvláště u dětí hrajících za Háje. Spolupracujeme s učitelkami i vychovatelkami v ŠD na výchově dětí. Vzhledem ke zpětné vazbě od pedagogů máme možnost vychovávat i v době mimo vyučování u činnosti, která děti baví. Naopak pedagogové vycházejí vstříc našim potřebám, např. uvolňování na turnaje či zápasy.

www.kvetnak.cz

www.zsmendelova.cz

Kontaktní osoba: Jan Špinka, tel: 721 728 625, mail: honza.spinka@gmail.com

Velký úspěch v podobě vítězství celopražského poháru základních škol v roce 2020 oslavili žáci květňáku s učitelem a hájeckým trenérem Matějem Souchou! Video ZDE.