Provozní informace

Provozní informace (6)

Provozní informace (6)
V souvislosti s překvapivou reakcí, na snahu vedení FC Háje nastavit transparentní systém hospodaření v oblasti provozování a financování sportovních areálů na Jižním Městě, se provozovatel areálů K jezeru a Schulhoffova, od roku 1995 finančně zajišťovaných transparentním podnikáním ve vedlejší činnosti (hlídané parkoviště Gregorova), obrátil dopisem na starostu MČ Praha 11.

V Praze dne 23.11.2015

Vážený pane starosto,

jako statutární zástupce zapsaného spolku Fotbalový klub TJ Háje Jižní Město z.s., IČ 61383163, se na Vás obracím s upozorněním na obsah článků zveřejněných na webových stránkách politické strany Jižní Město – náš domov.

Článek ze dne 11.11.2015 pod názvem „ Chobotnice z Jižáku vysává radniční peníze“ poukazuje na zločinné jednání organizované skupiny, působící v oblasti sportu na Jižním Městě, jejíž údajně nelegální činnost je zaměřena na odčerpávání finančních prostředků z veřejných zdrojů a poškozování zájmů MČ Praha 11. V souvislosti s tímto článkem Vás pane starosto žádám o pověření zástupce starosty pro sport Mgr. Jakuba Lepše M.A., odpovědného za plnění programového prohlášení RMČ, k veřejnému vyjádření se k současnému stavu hospodaření v jím řízené oblasti sportu. Vzhledem k závažnosti informací sdělených zastupiteli za Jižní Město-náš domov a veřejnému označení konkrétních osob páchajících trestnou činnost, je povinností MČ Praha 11 podat v této věci oznámení orgánům činným v trestním řízení. V případě potvrzení pravdivosti tvrzení uvedených v článku je nezbytné vyvození osobní a politické odpovědnosti Mgr. Jakuba Lepše za stav, do kterého se sport, po převzetí kompetence TOP 09 na základě koaličních dohod, na Jižním Městě dostal. Příloha 1 ZDE

Článek zveřejněný dne 19.11.2015 zastupitelem a předsedou strany Jižní Město – náš domov Petrem Sýkorou s názvem „Parkoviště za odměnu a bez výběrového řízení ? Není problém …. Kdo to vyšetří ?“ poukazuje na problematiku provozování hlídaných parkovišť v oblasti Jižního Města z hlediska výhodnosti pronájmu těchto ploch pro MČ Praha 11 a potažmo potom pro obyvatele sídliště. Pro možnost odpovědného posouzení v článku uvedených skutečností Vás, pane starosto, žádám o zaslání přehledu výnosnosti jednotlivých smluvně pronajatých parkovišť na území JM, spravovaných MČ Praha 11. Příloha 2 ZDE 

Ve věci hospodaření s pozemky Magistrátu hl. města Prahy, ve správě MČ Praha 11, se obracím též na Ing. Ondřeje Prokopa jmenovaného, po odstoupení jeho kolegy z hnutí ANO, zastupitelem magistrátu. Přivítal jsem jmenování jihoměstského zastupitele i z důvodu jeho postavení v akciové společnosti Jihoměstská majetková a.s., kde zastává pozici místopředsedy správní rady. Tato společnost spravuje a provozuje majetek MČ Praha 11, včetně parkovišť svěřených do správy MČ a parkovišť Jihoměstské parkovací a.s., se kterou společnost fúzovala v roce 2014. Ing. Prokop se orientuje v problematice hospodaření MČ Praha 11 a věřím, že svým postavením na magistrátu bude přínosem ve snaze vedení jihoměstské radnice o nastavení transparentního hospodaření s majetkem MČ Praha 11.

Příloha 3 ZDE 

Příloha 4 ZDE 

Příloha 5 ZDE 

Pane starosto, žádám Vás o zaslání požadovaných informací pro možnost právního posouzení výše popsaného a nabízím součinnost v nelehké snaze o nastavení systému transparentního hospodaření, vstřícného k potřebám obyvatel Jižního Města. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Fotbalový klub TJ Háje JM

Jan Horník

Ve středu dne 2.12.2015 v 18,00 hod. se na hřišti K jezeru uskuteční setkání rodičů a členů FC Háje Jižní Město s provozovatelem a vedením klubu. Na programu budou „Otázky a odpovědi“, na téma využití sportovních zařízení ve správě MČ v souvislosti s ohrožením budoucího provozního zajištění činnosti fotbalistů FC Háje. Vedení klubu má zájem o účast všech těch, kterým není lhostejná současná napjatá situace na radnici MČ, zapříčiněná naší snahou o ukončení komerčního zneužívání areálů ve správě MČ. 


úterý 24.11.2015 | Jan Horník | Přečteno: 6252

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

14.6.2024, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Podolí
Mladší přípravka A (2015)
15.6.2024, 08:30, Háje T.
FC Háje – Podolí
Mladší přípravka B (2016)
15.6.2024, 09:00, Běchovice T.
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)
15.6.2024, 09:00, Běchovice T.
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka B (2016)
15.6.2024, 09:00, Mikulova UMT.
Dukla JM – FC Háje
Mladší žáci A (2011)
15.6.2024, 10:00, Admira T.
Admira – FC Háje
Starší žáci A (2009)
15.6.2024, 10:00, Eden UMT.
Turnaj – FC Háje
Předpřípravka A (2017)
15.6.2024, 12:00, Admira T.
Admira – FC Háje
Starší žáci B (2010)
15.6.2024, 14:00, Schulhoffova T.
Turnaj – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
15.6.2024, 17:00, Háje T.
FC Háje – D. Počernice
Muži A
16.6.2024, 09:00, Běchovice T.
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
16.6.2024, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Malešice
Muži B
16.6.2024, 17:00, Admira T.
Admira – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
16.6.2024, 17:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Sokol Třebeš
Mladší žáci A (2011)
16.6.2024, 17:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Sokol Třebeš
Mladší žáci B (2012)
19.6.2024, 16:00, Háje T.
FC Háje – ČAFC
Mladší žáci B (2012)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)