FC Háje

Lékařské vyšetření mládeže

Lékařské vyšetření mládeže
V zimních měsících proběhne opět lékařské vyšetření.

Letos proběhne vyšetření v Centru pohybové medicíny u doc. Koláře. Toto vyšetření se týká kategorie žáků a dorostů. Vyšetření hradí klub. Klinika si sama zajistí objednání našich hráčů, bude kontaktovat rodiče. 

Prohlídka se skládá z:

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA SE ZÁTĚŽOVÝM TESTEM DO MAXIMA 

Obsah: Anamnéza. Fyzikální vyšetření. Základní zhodnocení hybného systému. Standardní klidové EKG. Ergometrie - zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru do maxima s monitorováním EKG, krevního tlaku a saturace hemoglobinu.

Trvání: 45 min.

Výstup: Posouzení způsobilosti k závodnímu sportu. Stanovení maximální tepové frekvence. Posouzení srdečního rytmu v zátěži. Posouzení výše krevního tlaku v zátěži. Posouzení saturace hemoglobinu v zátěži. Orientační stanovení zdatnosti. Doporučení dalšího postupu v případě patologického nálezu. 


úterý 8.12.2015 | Klub | Přečteno: 2388

Další články