Metodické články

Rychlost

Rychlost
Tématem tohoto článku bude rozvoj rychlosti. Grafická cvičení se budou zabývat primárně rozvoji rychlosti atletické, tedy běžecké. V článku si vysvětlíme, co vše si pod pojmem rozvoje rychlosti můžeme představit.

Když se zeptáte fanoušků, jaký je dnešní fotbal v porovnání s dřívějším, pravděpodobně většina řekne rychlejší, dynamičtější. Nároky na dnešní fotbalisty se zvedly. A to nejen v rychlosti pohybu, ale také např. v rychlosti rozhodování, v rychlosti práce s míčem, neboť hráči jsou stále pod tlakem, a v rychlosti myšlení.

Metodika FAČR dává důraz na samostatné a následně rychlé rozhodování. Od mala se hrají malé formy her, kde je třeba se rozhodovat pod jistým časoprostorovým tlakem. Až následně se řeší, zda bylo rozhodnutí správné a mluví se s hráčem, jak to příště případně vyřešit jinak. S rychlostí rozhodování úzce souvisí rychlost myšlení. Znamená to vyhodnotit si co nejrychleji situaci na hřišti a rozhodnout se, co daný hráč udělá. Rozvoj myšlení a rozhodování se dá podnítit zejména pomocí kognitivních her a cvičení. Jsou to nejrůznější reakce na podnět, na barvu a úzce to souvisí s rychlostí reakční, která je při startu do 1–2 vteřin (př. cvičení 1). Rozvoj těchto typů rychlosti je doporučeno zařazovat do tréninku od nejmladšího věku.

Nyní si rozebereme rychlost běžeckou (v článku už bude uváděna pouze jako rychlost). Dříve se říkalo, že se rychlost nedá natrénovat. Je pravdou, že rychlost výrazně ovlivňují geny. Přesto je možné hráče posouvat a zlepšovat rychlost. V těle jsou tři typy svalových vláken. Rychlá, pomalá a přechodná vlákna. A právě tato vlákna je možná ovlivnit v závislosti na to, co se bude více rozvíjet. Pokud se bude více rozvíjet rychlost, budou rychlejší, pokud více vytrvalost, budou pomalejší. V závislosti na dynamice dnešního fotbalu je více vyžadováno mít více rychlostně vybavených hráčů.

Jak často a od jakého věku rozvíjet rychlost?

Rychlost se rozvíjí po celý věk, tedy od předpřípravky až po dospělé. Doporučuje se alespoň jednou týdně rozvíjet rychlost specificky, zároveň je možné vytvářet tzv. rychlostně obratnostní cvičení, kde je rychlost také zastoupena. Období 11 – 13 let a 17 – 19 let jsou optimální pro větší rozvoj rychlostních schopností.

Rychlost se může rozvíjet dvěma způsoby: specificky a nespecificky. Specifický rozvoj je myšleno ve fotbalovém prostředí, na hřišti, kde může být i míč. Nespecificky znamená běh z bodu A do bodu B, většinou bez míče. Zde se trochu různí názory, jsou trenéři, kteří vnímají nespecifické prostředí, když tam není míč, ale jsou na hřišti a jsou trenéři, kteří považují takový trénink za specifický. Jak už je popsáno výše, do rozvoje rychlosti je možné přidat míč.

Rychlost je doporučeno vkládat do tréninku mezi průpravnou a hlavní částí, je třeba dobře zahřát organismus, zejména svaly a střed těla, ale organismus příliš neunavit, protože v rozvoji rychlosti je velký výdej energie ze svalů. Příkladem je 20 minutové zahřátí a následně jít na rychlostní cvičení.

Specifikum rychlosti je dostatečný odpočinek. Tzv. interval zátěže ku intervalu odpočinku je alespoň 1:10. Rychlost rozvíjíme do 8 – 10 vteřin jednoho běhu, většinou uzpůsobujeme tomu, na jak velkém hřiště hraje daná kategorie a u přípravek se rozvíjí většinou rychlost do 6 vteřin. Znamená to tedy, že pokud hráč sprintuje na 100% po dobu 6 vteřin, do dalšího sprintu by měl jít za minutu. Počet opakování sprintu je 4-6 opakování v období přípravek, v období žáků možné i přidat na 8 a je možné udělat více sérií. Ideální je, aby na každý sprint šli hráči odpočatí, pokud se baví mezi sebou ve frontě (jeden z mála případů, kdy záměrně chceme fronty), jsou připravení. Pokud vidíte, že hráči, kteří se normálně baví, ve frontě stojí a odfukují, je na místě řešit, zda místo 6 opakování např. jedno neubrat.

Důležité je uvědomit si, kdy začíná a končí rozvoj rychlosti ve specifickém prostředí. Rozvoj rychlosti začíná startem a v okamžiku, kdy hráč převezme míč, rozvoj rychlosti končí. I když se tedy do cvičení zapojí míč, běžecká rychlost se rozvíjí pouze v běhu bez míče. Po navázání míče následuje rychlost práce s míčem, ale to se rozvíjí něco jiného.

Shrnutí intervalů pro rozvoj rychlosti (každý trenér používá jiné v závislosti na přípravu hráčů)

Rozvoj rychlosti při běhu na 100% do 8s

Počet opakování: 4-6

Interval zátěže : intervalu odpočinku 1:10

Počet sérií 1-3

Odpočinek mezi sériemi cca 2-3 minuty

Cvičení 1 (Hra otoč)

Organizace:

Vymezený prostor o velikosti cca 10 na 10 metrů. Osm hráčů, čtyři v každém týmu. Čtyři mety, dvě stejné barvy (např. červená) a dvě jiné barvy (např. modrá a žlutá).

Postup:

Na červených metách stojí proti sobě dva zástupy po čtyřech hráčích. První hráči proti sobě poskakují na špičkách. Když řekne trenér "otoč", hráči se otočí o 180 stupňů, stále jsou na špičkách. Trenér může říct „otoč“ vícekrát, následně řekne barvu mety, kam mají hráči běžet, tedy modrá nebo žlutá. Kdo se první dotkne, má bod.

Varianty:

Běží se na druhou barvu. Pokud trenér řekne žlutá, běží se na modrou a naopak.

Hráči si startují a řídí hru sami (např. vždy hráč na druhém místě z jednoho týmu, následně se to prohodí)

Cvičení 2 (Rychlost na čtyři mety)

Organizace:

Čtverec ze 4 met o straně cca 12 metrů. Uprostřed dva kužele. Mimo čtverec tyč a kužel ve vzdálenosti cca 17 metrů. Minimálně 8 hráčů na jeden čtverec

Postup:

Hráč reaguje na pokyn trenéra na barvu (na obrázku žlutá) a co nejrychleji běží ke žluté. Následně se vrací mezi kužely, kde provádí cvik od trenéra (trenér si může vymyslet cokoliv - dřep, klik, výskok,...) poté říká trenér další barvu (na obrázku zelená) a následně kužel či tyč, kam hráč dokončuje sprint.

Varianty:

Hráči běží křížem na barvu, než kterou řekne trenér.

V případě většího počtu hráčů více čtverců a je možné udělat soutěž.

Cvičení 3 (Souboj 1vs1 po rychlosti)

Organizace:

Branka, tři tyče (vzdálenost od brány se určuje dle kategorie), míče.

Postup:

Hráči číslo 1 stojí cca 0,5m před hráčem číslo 2. Na pokyn trenéra vybíhají okolí tyčí a za modrým kloboučkem přijímají v kruhu přihrávku od trenéra. Následuje souboj 1vs1 se zakončením. Cílem hráče číslo 2 je dostat se před hráče číslo 1.

Varianty:

Měníme obě strany.

Hráč může zakončit po druhém doteku.

Místo trenéra může přihrávat druhý brankář/hráč.

Koučink:

Jak hráči mění směr? Dělají drobnější pohyb?

Jak si rychlejší hráč hlídá výhodu?

Kam směřuje první dotek?

Cvičení 4 (Rychlostní soutěž ve střelbě)

Organizace:

Dva týmy po 8 hráčích. Na každé straně jeden brankář. Míče

Postup:

Dva týmy soutěží proti sobě. Hráč startuje, obíhá v maximální rychlosti kužel, od hráče číslo 2 přijímá přihrávku v uvedeném prostoru, přebírá balón a zakončuje. V momentě zakončení vybíhá hráč číslo 2. Oběma týmům se počítají góly.

Varianty:

Zakončení z prvního doteku.

Zakončení po druhém doteku.

Zakončení z prvního doteku platí za dva góly (záleží na trenérovi, kam cílí).

Koučink:

Jak rychle hráč po převzetí zakončuje? (s ohledem na další hráče, kteří vybíhají až poté, co zakončí)

Dává přednost rychlému zakončení či si připraví akci do své optimální polohy?

Cvičení 5 (Hra 2vs2 po rychlosti)

Organizace:

Hřiště cca 15x15 metrů, čtyři překážky.

Postup:

Na pokyn trenéra hráči startují, v maximální rychlosti obíhají okolo překážek. Na další pokyn přeskakují nejbližší překážku ke které doběhnou, trenér uvádí míč do hry a následuje hra 2vs2. Branky jsou překážky, gól platí do libovolné branky.

Varianty:

Uvedení míče vhozením, nahrávkou, či míč připraven ve stoje: přebírání a zpracování z různých pozic.

Koučink:

Jdou všichni hráči k míči? Staví se někdo po přeskočení mety na přihrávku?

Umí hráči reagovat výběrem místa na spoluhráče, protihráče?


pátek 11.10.2019 | Otmar Litera | Přečteno: 738

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

7.6.2020, 10:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Neratovice - Byškovice
Mladší žáci B (2008)
7.6.2020, 12:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Hostivař
Starší přípravka A (2009)
7.6.2020, 14:00, Háje
FC Háje – FC Háje B
Starší přípravka B (2010)
7.6.2020, 14:00, Háje UMT.
FC Háje – FC Háje B
Starší přípravka A (2009)
7.6.2020, 14:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Dolní Chabry
Mladší žáci B (2008)
7.6.2020, 16:00, Háje T.
FC Háje – Tempo
Mladší přípravka A (2011)
7.6.2020, 16:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Bohnice
Mladší žáci A (2007)
7.6.2020, 18:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Vyžlovka
Mladší žáci A (2007)
8.6.2020, 16:00, Tempo
Tempo – FC Háje
Mladší přípravka B (2012)
9.6.2020, 17:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Sokol Kolovraty
Starší žáci B (2006)
11.6.2020, 15:30, Háje T.
FC Háje – Tempo
Starší přípravka B (2010)
13.6.2020, 10:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Hostivař
Starší žáci B (2006)
13.6.2020, 12:00, Kolovraty
Sokol Kolovraty – FC Háje
Starší přípravka A (2009)
13.6.2020, 12:00, Kolovraty
Sokol Kolovraty – FC Háje
Starší přípravka B (2010)
13.6.2020, 14:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Vyžlovka
Mladší žáci B (2008)
13.6.2020, 16:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Střešovice
Starší dorost
14.6.2020, 09:30, Tempo T
Tempo – FC Háje
Mladší dorost