FC Háje

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,

bohužel se nám opakuje situace z jara roku 2020. Naše sportovní areály jsou uzavřeny a není nám umožněno trénovat.

Pozitivem však je, že na aktuální situaci jsme všichni lépe připraveni. Již se nejedná o novinku, a tak reakce trenérů, hráčů a vás rodičů je plynulejší.

Trenéři klubu se maximálně snaží motivovat, inspirovat a komunikovat se svými svěřenci buď přímo nebo u mladších kategorií přes vás - přes rodiče. V tomto ohledu věříme, že mají všichni háječtí ten nejlepší možný servis, jaký je v momentální době možný.

Už nyní vyhlížíme návraty na fotbalové trávníky. V tomto textu se k vám však obracíme s ohledem na členské příspěvky. Ty do dnešního dne měly být uhrazeny a pokud tak není z vaší strany učiněno, tak vás stejně jako na jaře žádáme, abyste tak učinili. Klub i v dnešních dnech musí řešit nemalé výdaje převážně vydané na údržbu areálů.

Stejně jako na jaře bude řešit klub pro každého určitou kompenzaci v návaznosti na to, jak dlouho opatření budou platit a o jak výrazné omezení provozu klubu se bude na konci jednat. Podmínkou k tomu však je, aby všichni členové měli stejnou výchozí pozici. Respektive aby každý ze členů měl zaplacené členské příspěvky na období pozimní části sezóny 2020/2021.

Chápeme ale, že v této době není pro některé z vás finanční situace jednoduchá, a proto v tomto případě kontaktujte vedení klubu a společně vymyslíme schůdné řešení pro obě strany.

Děkujeme a všem přejeme pevné nervy a hlavně pevné zdraví!


úterý 3.11.2020 | Klub | Přečteno: 673

Další články