FC Háje

Pozvolné obnovení činnosti klubu od 23.11.

Pozvolné obnovení činnosti klubu od 23.11.
Od pondělí 23.11. se v České Republice změní rizikové skóre podle PES (protiepidemický systém) na hodnotu číslo 4.

Dle opatření, která za tohoto stavu platí, je možné sportovat na venkovních sportovištích do počtu 6 osob.

FAČR (a tedy i náš klub) se vrací k již známému scénáři z druhé poloviny října. Pro připomenutí zde vypíšeme hlavní body platných pravidel.

  1. Je zakázáno používat: vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště
  2. Tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
  3. V rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Od pondělí 23.11. se tedy náš klub vrací ke trénování v leč omezených podmínkách. Tréninky proběhnou dle platných pravidel a budou dodržena hygienická opatření.

O termínu prvního tréninku budou hráče (potažmo jejich rodiče) informovat co nejdříve hlavní trenéři. Rozpis tréninků na příští týden bude na webu zveřejněný zítra.


neděle 22.11.2020 | Klub | Přečteno: 443

Další články