FC Háje

Rozhovor s Honzou Špinkou o uplynulém roce

Rozhovor s Honzou Špinkou o uplynulém roce
Máme za sebou rok od chvíle, kde do našich životů přišel Covid a ovlivnil naprosto vše. Co se za uplynulý rok v našem klubu údalo, jaký vliv to má na sportovní činnost a jak teď klub funguje? Na to vše nám odpoví sportovní manažer mládeže Jan Špinka.

Bude to téměř rok, co fungujeme v této jiné době, jak by jsi zhodnotil fungování klubu?

Od března 2020 se změnilo fungování celé společnosti a samozřejmě se musel přizpůsobit také sport. Ve všech těch pauzách jsme ztratili především přímý kontakt, přišli jsme o společné tréninkové jednotky a zápasy. Klub se pokaždé, a platí to i pro aktuální dobu, snaží společně s trenéry vymyslet maximální možné způsoby, jak běžné fungování nahradit. Fakt, že se nehrají zápasy a společně trénuje jinou formou, má dva úhly pohledu. Jednoznačně hráči přichází o společenský kontakt, klesá jejich soutěživost, a to má vliv samozřejmě na motivaci. Zde bych chtěl vyzdvihnout především lidský přístup našich trenérů, kteří se snaží s hráči různými způsoby komunikovat a udržovat je v pozitivním myšlení. Ten druhý pohled je, že hráči mohli pracovat sami na sobě a pozorovat vlastní posun, a to především v různých dovednostech či fyzické kondici. Hráči nebyli pod "častým" dohledem trenéra a všech spoluhráčů, takže se ještě více odhalil jejich vlastní přístup.

Kdybys měl porovnat fungování na jaře a na podzim, byl klub na druhé přerušení více připraven?

Určitě. Neřekl bych, že nejen klub a trenéři, ale i samotní hráči. Už jsme věděli co nám funguje, co kluky a holky baví. Velké poděkování patří hájeckým trenérům a trenérům obecně. Na různých platformách si trenéři z různých klubů předávají zkušenosti, vzájemně se inspirují. To je velká pomoc.

Jak se například liší činnost u mladších a starších kategorií?

U těch úplně nejmenších se snažíme hlavně poskytnout rodičům co nejširší škálu různých her, a to jak venku, tak v domácím prostředí. V tomto pomohla i Fotbalová asociace, která vydala sborník zábavných cvičení a her. U mladší přípravky to bylo podobné, neboť stále jde komunikace hlavně přes rodiče, přidaly se i nějaké výzvy a online zápas. U starší přípravky už to pro trenéry a rodiče bylo snažší v tom, že začala probíhat přímá komunikace trenér-hráči. Zaměření je hlavně na různé výzvy, online zápasy, společné zoomy, kde se soutěže vyhodnocují. Od mladších žáků výše se k tomuto přidaly ještě individuální plány a některé týmy přidaly i online cvičení. Například v dorostech se cvičí 2x týdně online, společně s dorostenci cvičí i háječtí muži, zde patří velké poděkování trenérce Kristýně Špinkové, která tyto tréninky vede. Od března 2021 bude mít každý tým 1x v týdnu online trénink, bude to ve spolupráci i Dášou Černou a právě Kristýnou Špinkovou, která si přibere ještě trénink pro starší žáky. Pro všechny hájecké, i lidi z blízkého okolí, klub také vytvořil orientační běh v Hostivařském lesoparku, zároveň mohli lidé přispět na konto sestřiček. Tento běh je stále aktuální, Matěj Soucha a Mikuláš Zbořil se snaží trať udržovat a rodiny tuto aktivitu mohou stále využít, podrobnosti máme na klubovém webu.

Zmínil jsi fungování v online prostoru, jaké platformy se v klubu používají a jaké je v plánu jejich využití do budoucna?

Doba s Covidem nás učí využívat "nové" způsoby komunikace. V momentě, kdy jsme viděli, jak děti zvládají distanční výuku, rozhodli jsme se do tohoto online světa vstoupit také. Nejvíce se nám osvědčila aplikace Zoom, vím, že někdo v klubu ještě používá například Google Meet, ale nejvíce využíváme právě Zoom. Využíváme tuto platformu pro jednání vedení, setkávání s trenéry. Trenéři na Zoomu komunikují s hráči a především zde probíhají nejčastěji online tréninky. Na podzim jsme se propojili se všemi kategoriemi, v přípravkách s rodiči, od mladších žáků výše s hráči, kde jsme se hromadně bavili o tom, co a jak dělat v přerušené sezóně.

V budoucnu si dokážu představit, že budeme tuto platformu využívat pro trenérské debaty, rozbory utkání, online cvičení či pro společné protahování (1x týdně) u starších kategorií.

V klubu je kladena velká pozornost na vzdělávání trenérů, jak je tomu v této době?

Snažíme se být aktivní ve všech směrech, kde můžeme a vzdělávání je určitě jedním z nich. Za uplynulý rok proběhlo spoustu online setkání s našimi trenéry, vždy okolo počtu 20 a více trenérů. Což je skvělé číslo a potvrzuje to dvě skutečnosti. Naši trenéři mají velký zájem se dále vzdělávat, rozvíjet a vzájemně se obohacovat, a zároveň je naše témata a způsob vedení setkání baví. Od března 2020 jsme toho stihli opravdu hodně, tady bych chtěl poděkovat mým kolegům ze sportovního vedení, kteří tyto webináře, semináře, diskuze spoluvytvářejí a největší poděkování patří Oťasovi Literovi, který v klubu působí jako metodik a má právě vzdělávání trenérů na starost.

Ze začátku byly setkání pouze interní, v anketách si trenéři společně vybírali témata. Proběhly tak metodické online webináře na témata - bránění, budování týmu, individuální rozvoj hráče či analýza vybraného utkání. Posléze jsme se s klukama shodli, že už jsme dost "okoukaní" a že by bylo fajn pozvat nějakého hosta. Zde nám pomohla jak naše pověst klubu, tak i kontakty Oťase, a od nového roku jsme měli jako hosty reprezentačního trenéra U16 Jiřího Skálu, šéftrenéra žáků FC Slovan Liberec Milana Šimoníčka a naposledy se s námi na téma koordinace spojil lektor FAČRu Daniel Franc. Na březen už máme domluvené další dva webináře, a to s Martinem Daňkem ředitelem FŠ Třebíč a mentálním koučem a Slávkem Ondrou lektorem FAČR.

Pokračuje také vzdělávání v gesci asociace, která také využívá online prostor, a to především pro teorii. V kurzu C licence máme aktuálně tři trenéry, v kurzu UEFA C také tři a v kurzu B licence jsou dva háječtí trenéři. Zároveň tři trenéři prošli doškolením.

Oproti klasické fotbalové sezóně může být více času na metodicko-organizační věci, jak využilo sportovní vedení tuto dobu?

Snažíme se čas využít maximálně, dodělat různé rozpracované věci, například klubovou koncepci, či vytváříme materiály nové. Když to shrnu, tak se nám povedlo vytvořit Manuál pro trenéra, jedná se o průvodce, který shrnuje, na co je během celé sezóny potřeba myslet. Dále klub pro hráče a trenéry vytvořil speciální dotazníky, aby získal zpětnou vazbu a do budoucna to chceme dotáhnout také dotazníkem pro rodiče. Tady hned návažu, dalším dokumentem, který se podařilo dokončit, je Příručka pro hájeckého rodiče, kde klub popisuje a rodičům dětí přibližuje celou svou činnost. Příručka je již na klubovém webu a v březnu proběhnou online setkání s rodiči, kde jim budeme chtít příručku oficiálně představit a diskutovat s nimi o různých tématech. Součástí tohoto materiálu je i nový koncept klubu, který více řeší kapacitu a počty hráčů v týmech. Největší pozornost je aktuálně na dokončení klubové koncepce. Probíhají online setkání s našimi trenéry, kde koncepci po jednotlivých kategoriích dotváříme. Včera se nám podařilo dokončit již koncepci starších žáků (přípravky a mladší žáky máme již hotové) a míříme do finále, tedy k dorostům. Dále se za pomocí našich specializovaných trenérů vytváří zvláštní materiály, které budou součástí tréninkové koncepce. Jedná se o pohybové schopnosti a dovednosti.

Snažíme se být aktivní i směrem k veřejnosti a udržujeme náš klubový web aktuální. Jelikož nyní nemůžeme publikovat žádné články ze zápasů, na webu se teď hlavně objevují rozhovory s našimi trenéry. Rodiče a hráči je mají možnost poznat třeba trochu z jiného úhlu pohledu, a to je za mě super. Dále každý měsíc píšeme články do městského zpravodaje Klíč. Budu se nejspíše opět opakovat, ale moc děkuji Všem trenérům a lidem v klubu, že se na tomto Všem spolupodílejí.

Jak to vypadá v areálech klubu, jsou nějaké novinky?

Všechny areály udržujeme a připravujeme na návrat do běžného stavu. Stále největší novinkou je možnost využívání celé travnaté plochy v areálu K Jezeru. Od podzimu probíhá rekultivace trávníku, přibyla také ochranná síť a tři nové brány. Aktuálně je v plánu pořídit také dvě velké brány napevno a připravit hřiště se vším všudy na možné soutěžní utkání. Klub se již čtvrtým rokem snaží získat dotaci na novou umělou trávu a věříme, že to v tomto roce vyjde. Stále máme v pronájmu hřiště Nad Přehradou, staráme se o jeho údržbu, což nás stojí nemalé finanční prostředky.

Jak celou situaci klub zvládá ekonomicky?

Pro všechny sportovní kluby a organizace je to z hlediska ekonomiky složité. Klub funguje především z příspěvků, pronájmů a dotací. Když to vezmu od konce, klub se zapojuje do všech možných dotačních programů, dotace jsou však nenárokové, takže dopředu nevíte, jaká částka Vám přijde a případně kdy. Pronájmy v současné době fungovat nemůžou, takže tento příjem klub nemá. Nyní se proto můžeme nejvíce opřít o příspěvky našich členů, rodičům jsme hrazení příspěvků na jaro odložili do března a v příštích dnech je s nimi budeme komunikovat. Stejně, jako za minulé jaro, klub připraví i tentokrát kompenzace za pauzu na podzim 2020, a také za přerušené fungování od nového roku. Je to citlivá záležitost a naprosto chápeme, že někteří lidé nemusí být v dobré finanční situaci, ale to samé platí i pro náš klub. A pokud ho chceme udržet, pokud chceme udržet areály a jejich dobrý stav a především také trenéry, které klub chce a bude stále finančně odměňovat, je potřeba to zvládnout společně. Věřím, že nám rodiče v této době pomůžou a že potáhneme za jeden provaz.

Jaké byly sportovní cíle v této sezóně a podaří se je naplnit?

Všichni jsme určitě tušili, že po létě se může situace ohledně Covidu opakovat, ale cíle jsme zachovali. Velkým úspěchem pro náš klub bylo získání statusu SpSM KFS. Statut SpSM (Sportovní středisko mládeže) není na Hájích novinkou, v předchozím období 2018/2020 se však jednalo o SpSM OFS, nyní se posouváme o příčku výše - KFS. To znamená, že v rámci licenčního řízení FAČR jsme získali více bodů, tedy klub se stále posouvá. Největší posun jsme zaznamenali v kvalitě a kvantitě trenérských licencí.

Co se týče sportovních cílů, jako ten hlavní jsme si stanovili, že se pokusíme postoupit s dorosty do divize. Aktuálně se nacházíme na 1. místě ve starším dorostu a uvidíme, jak to bude s dohráním soutěže. Abychom o tom mohli rozhodnout na hřišti, je potřeba, aby se minimálně dohrála podzimní část sezóny.

Děkujeme Ti za rozhovor a Všem hájeckým přejeme hlavně zdraví a snad se brzy uvidíme opět na hřišti.


středa 3.3.2021 | Klub | Přečteno: 1514

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka B (2016)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
22.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Předpřípravka A (2017)
22.6.2024, 09:00, Háje - Turnaj JVL
FC Háje – Turnaj
Mladší přípravka A (2015)
22.6.2024, 09:00, Háje - Turnaj JVL
FC Háje – Turnaj
Mladší přípravka B (2016)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka B (2016)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
23.6.2024, 09:00, Třebíč Open
Turnaj – FC Háje
Mladší žáci B (2012)