Metodické články

Driblink a obcházení

Driblink a obcházení
Driblink, vedení míče, obcházení je v dnešní době jednou z nejdůležitější výbavy každého hráče. S přechodem na malé formy her se zvýšila četnost provádění pokusů, kdy hráče obehráváme, ať už použitím kličky, či že se hráči vyhneme nalezením volného prostoru. Zvýšila se také časoprostorová náročnost, kterou se děti přirozeně učí zvládat na malých hřištích od nejmenšího věku.

Obcházení patří mezi útočné herní činnosti jednotlivce a učí se odmala. Řada trenérů vnímá obcházení jako jednu z nejnáročnějších činností na naučení. Toto tvrzení může podložit i statistika světových hráčů, kde se pohybuje úspěšnost obejití soupeře 1vs1 na hranici 40% u nejúspěšnějších hráčů (např. Messi). Tedy zvládnout dvakrát obejít bránícího hráče z pěti pokusů je považováno za vysoký nadstandard na top úrovni.

V jakém věku začít rozvíjet dovednost obcházení? Obcházení je úzce spojeno s vedením míče a učíme ji od předpřípravky. A to buď formou neřízenou, kde nám v tom pomůže volná hra 1vs1, či cíleným učením dovedností. Při zkoumání obcházení světových hráčů si lze povšimnout, že převažují situace, kdy hráč s míčem prvním dotekem či dalšími doteky vyhledá volný prostor a dostává se za hráče jiným prostorem než napřímo. Situace, kdy hráč jde přímo na bránícího hráče, jsou méně časté.

Z tohoto důvodu je třeba učit děti rozmanité dovednosti. A to jak při vedení míče, které úzce souvisí s obcházením, tak cíleně kličky. U obcházení mimo hráče jsou to např. rychlé změny směru, zaseknutí míče, převzetí různými částmi nohy tak, že si vytvořím prvním dotekem prostor od bránícího hráče.

Co se týče kliček, dá se začít klamavými pohyby, zasekávačkou, přeslapovačkou a pokračovat do dalších kliček, např. zidanovka, koloběžka, …

V tréninku je proto třeba nastavovat podmínky, kdy útočící hráč(i) mají možnost se bránícímu (bránícím), vyhnout, ale i cíleně podmínky, kdy je třeba projít skrz hráče. Čím více způsobů obcházení se na tréninku dětem ukáže, tím mají větší příležitost si vybrat své způsoby, které jim budou vyhovovat nejlépe. Příkladem může být Arjen Robben, který umí více způsobů obejití, ale vytrénoval se a je známý především navedením na hráče a rychlým posunutím míče vlevo do středu hřiště.

Při cíleném učení obcházení zejména v období předpřípravky a mladší přípravky je doporučováno zvýhodnit útočníky. Dovednost obcházení úzce souvisí se sebedůvěrou a snahou kluků opakovat danou dovednost. S ohledem na to, že může být spíše jednodušší bránit než obcházet, je třeba hledat cesty, jak mohou být hráči s míčem úspěšnější, aby si obcházení neznechutili. U dětí zpravidla nefunguje, když je jim sděleno, aby bránily na 50% či na tři čtvrtiny. Neumí si to představit. Proto hledáme další cesty, jak zvýhodnit útočníky či trochu znevýhodnit bránící hráče.

U přípravek je možnost využití více menších branek. Ať už v kruhovém hřišti či více branek vedle sebe. Také je možné posunout bránícího hráče dále od útočícího, aby neměl tolik času se připravit na bránění. Je to o umu trenéra, aby dokázal nastavit tzv. Optimální výzvu, o které jsme psali v předchozích číslech.

U starší přípravky je třeba se více zaměřit i na dovednost bránění. Respektive správného postavení a řešení i individuálně taktických detailů. Tím učíme hráče jak správně bránit, tak útočícím tím zvyšujeme obtížnost při obcházení. Protože kdyby hráči útočili na nesprávně bránící obránce, jejich dovednosti v obcházení by se nijak výrazně neposouvaly.

Legenda k popisu cvičení:

Rovná čára – běh bez míče

Přerušovaná čára – přihrávka

Vlnitá čára – běh s míčem

Cvičení 1 (probíhaná s míčem)

Organizace:

Na vymezeném prostoru uděláme 4 branky z tyčí. Počet hráčů 8 – 12 (může být i více). Polovina hráčů s míčem, polovina bez.

Postup:

Hráči s míčem získávají bod za provedení míče skrze branku z tyčí. Hráči bez míče se snaží konstruktivně získat míč, v případě zisku provádějí míč skrze branku. Za provedení hráči získávají bod, cvičení probíhá soutěžní formou. Hráči nejsou rozděleni do dvojic, jsou rozřazeni na začátku cvičení půl hráčů s míčem, půl bez. Může tedy docházet k variantě, kdy není hráč s míčem napadán a naopak kdy se jiný hráč s míčem dostane do podčíslení (např. 1vs2, 1vs3).

Varianty:

Hráči jsou rozděleni do dvojic a hrají jen mezi sebou 1vs1.

Bod platí po kličce na hráče.

Bod neplatí dvakrát za sebou do stejné branky.

Hráči jsou rozděleni na dva týmy a mohou si vypomáhat.

Koučink:

Kde máš obránce? Jakou nohou si vedeš balón a proč? (vzdálěnější od obránce, bližší k obránci)

Jakým způsobem odebíráš útočníkovi míč? V jakém jsi postavení?

Porozujeme, zda hráči spíše vyhledávají obcházení, či si navádějí míč do volna a obránci se tak vyhýbají.

Cvičení 2: Souboj 1vs1 otočené branky

Organizace:

Dvě otočené malé branky (florbalové či menší). Dva koordinační žebříky (možno nahradit metami či jinými pomůckami). Prostor cca 10 x 10 metrů.

Postup:

Hráči na pokyn trenéra startují, přebíhají koordinační žebřík a provádějí souboj 1vs1 se zakončením do otočených branek. Po zakončení vybíhá další dvojice.

Varianty:

Gól v prvních pěti vteřinách platí do vzdálenější branky.

Trenér uvádí míč do hry, namísto toho, aby míč byl již při začátku mezi brankami (může nahrát po zemi, vhodit do vzduchu,…)

Trenér po zakončení dohazuje míč – přepínání.

Koučink:

Pozorujeme, zda hráči spíše hledají volno či jdou více do kliček. Jak se hráč uvolňuje? Jak si kryje míč? Jak hráč bez míče napadá?

Cvičení 3 (souboj 1vs1 na velkou a dvě malé branky)

Organizace:

Na vymezeném prostoru cca 20x15 metrů branka 5x2 metrů, v ní brankář a dvě malé branky.

Postup:

Modrý hráč přihrává červenému, ten přebírá míč, následuje souboj 1vs1. Pokud červený hráč přejde přes modrého, zakončuje na velkou bránu, v případě, že modrý získá míč, zakončuje do dvou malých branek. Při opětovném zisku dochází k přepnutí a dohrání akce.

Varianty:

Gól slabší nohou platí za 2.

První přihrávka jde vzduchem.

Bránící hráč po přihrávce udělá určený cvik.

Koučink:

Kam směřuje první dotek a jak je dlouhý?

Jaká je razance a přesnost přihrávky?

Kam si navádí útočící hráč míč?

Dochází k rychlému přepnutí při zisku/ztrátě míče?

Cvičení 4 (Dva souboje 1vs1 - na 4 branky)

Organizace:

Na vymezeném prostoru cca 20x20 metrů 8 malých branek.

Postup:

Dvě skupiny po šesti rozdělené na dvě trojice hrají na dvou hřištích souboj 1vs1. Hřiště se prolínají. Na každém hřišti se útočí na dvě branky. Startuje tým modrých přihrávkou na zeleného hráče, který zahajuje cvičení vyběhnutím. Probíhá souboj 1vs1. Mezitím už může začít souboj z druhé strany, kdy červený hráč nahrává žlutému. Hraje se do zakončí, při ztrátě/zisku míče následuje přepnutí.

Koučink:

Kam nabíhá hráč z druhého týmu, když už na hřišti jeden souboj probíhá?

Kam směřuje první a další dotek?

Dokáží hráči s míčem sledovat prostor, aby se nesrazili z druhou dvojicí? Dochází k rychlému přepnutí při zisku/ztrátě míče?

Cvičení 5 – Hra 3vs3 s provedením

Organizace:

Hřiště cca 20x15, 6 branek z kuželů, met či tyčí. Dva týmy po třech hráčích.

Postup:

Hra 3vs3 hráči bez brankáře, každý tým má tři branky bez sítě (mety, kužele, tyče). Gól platí pouze po provedení míče skrze branku u nohy hráče.

Varianty:

Před vstřelením gólu je potřeba udělat kdekoliv na hřišti kličku na soupeře

Koučink:

Kdy volíte průnik? V jakém počtu se hráči dostávají do finálních situací? (vyrovnaný, předčíslení, podčíslení)


pondělí 11.11.2019 | Otmar Litera | Přečteno: 736

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

13.8.2020, 15:00, FA Praha
FA Praha – FC Háje
Mladší žáci A (2008)
15.8.2020, 10:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – Hrdlořezy
Muži A
16.8.2020, 10:00, Vyšehrad UMT.
Vyšehrad – FC Háje
Starší žáci A (2006)
16.8.2020, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Junior
Muži B
22.8.2020, 10:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – D. Počernice
Muži A
23.8.2020, 10:00, Areál Klíše T.
Ústí nad Labem – FC Háje
Starší žáci A (2006)
23.8.2020, 12:00, Areál Klíše T.
Ústí nad Labem – FC Háje
Starší žáci B (2007)
23.8.2020, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Kyje
Muži B
23.8.2020, 17:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Povltavská FA
Mladší žáci B (2009)
23.8.2020, 17:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Povltavská FA
Mladší žáci A (2008)
23.8.2020, 17:00, Kbely T.
Kbely – FC Háje
Starší dorost
29.8.2020, 10:00, ZŠ Mozartova T.
Jablonec – FC Háje
Mladší žáci B (2009)
29.8.2020, 10:00, ZŠ Mozartova T.
Jablonec – FC Háje
Mladší žáci A (2008)
29.8.2020, 10:45, Kunratice T.
Kunratice – FC Háje
Muži A
29.8.2020, 17:00, Chodov T.
Chodov – FC Háje
Muži B
30.8.2020, 13:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Karlovy Vary
Starší žáci A (2006)
30.8.2020, 15:00, Nad Přehradou T.
FC Háje – Karlovy Vary
Starší žáci B (2007)