Metodické články

Role trenéra a jeho cíle

Role trenéra a jeho cíle
V dnešním článku se podíváme na různorodost trenérské práce, co vše trenér řeší. Na konci textu budou také položeny otázky, jaké jsou cíle trenéra v grassroots fotbale, tedy v mládežnickém a amatérském fotbale, a jaký trenér může být považován za úspěšného.

Co vše řeší trenér fotbalu v přípravkách?
Role trenéra budou v textu prezentovány v souvislosti s úlohami, nikoliv že by se trenér přetvařoval a hrál nějakou roli. I když i to může nastat. Pro začátek si můžete zkusit odpovědět sami na tuto otázku: Jaké jsou všechny role trenéra? Když se podíváte na obrázek, je možné nakreslit šipky opačným směrem, v tomto případě je to bráno tak, že jednotlivé části (role) poskládají celek, v tomto případě trenéra. Počet šipek je orientační, můžete si určit, kolik rolí vás napadá.

Možná vás napadlo více rolí, než bude v článku popsáno. Můžete si to porovnat a vyhodnotit.

Trenér – manažer
Se zrychlením doby a více podněty se plánuje více než dříve. Turnaje, zápasy, tréninky, odjezdy pryč o víkendu, výlety, mimofotbalové akce, soustředění, školy v přírodě a mnoho dalšího. Respektive možná se plánuje podobně, jako dříve, ale komunikace probíhá odlišně. Dnes se větší měrou řeší věci komunikací skrze email, telefon, smsky, vznikají různé whatsappové a facebookové skupiny, internetové stránky nejen klubu, ale i daného ročníku či kategorie, různé softwary pro správu týmu (např. Týmuj, XPS) a celkově se přechází častěji do multimediálního světa. Ale i kdyby tomu tak nebylo, tak trenér, jehož tým čítá např. 20 dětí, organizuje a plánuje pro minimálně 60 lidí, tedy 20 dětí a 40 rodičů. A v dnešní době, kdy jsou někteří rodiče rozvedeni, tak přibývají partneři a partnerky rodičů, mnohdy jsou zapojení prarodiče či starší sourozenci. Pro trenéra se tedy komunikace může vršit a jedna z rolí, je právě organizační a manažerská.

To obnáší např. plánování zápasů a turnajů, oznamování nominace. Dále si trenéři evidují docházku, takže vyžadují omluvenky, organizují soustředění, ke kterému je potřeba připravit papíry, dokumenty, a mnoho dalšího. Jsou trenéři, kteří tuto agendu vykonávají sami, protože třeba i v civilním zaměstnání využívají své manažerské dovednosti, a jsou trenéři, kteří tuto agendu, ať už celou či části, přenechávají vedoucímu týmu, kterým je často aktivní rodič v rámci daného týmu.

Trenér – odborník
Tato role je ze zkušenosti důležitá zejména pro táty dětí. I pro mámy, ale tátové častěji řeší s trenérem obsah tréninku, co se jim líbí a nelíbí v zápase. Chtějí vědět, že jejich dítě, kromě toho že je v kolektivu a má radost z pohybu, je vedeno „správně“. Tedy že trenér je odborník a že ví, co dělá.

Vzdělání a odbornost si může trenér zajistit jak formálním vzděláváním (licence FAČR), získáváním zkušeností (ať už odbornými trenérskými a hráčskými, tak také životními), tak třeba samostudiem (oficiální i neoficiální metodiky a další).

Doporučuje se, aby trenér vysvětloval svou vizi a filozofii právě rodičům, čímž ukáže cestu, kterou se chce ubírat a může se prohlubovat důvěra právě v odbornosti.

Trenér – průvodce
Možná by mnoho z vás nazvalo tuto roli jinak či ji nenapsalo vůbec. Pod pojmem průvodce je myšlen trenér, který nastavuje prostředí, kde se děti mohou projevovat a rozvíjet. Vytváření prostředí je pro rozvoj hráče zásadní. Jak se hráč v daném týmu cítí, zda se cítí bezpečně či se bojí, zda se těší na trénink a zápas či netěší, právě z hlediska vybudovaného prostředí. A trenér (spolu)provádí hráče jednotlivými obdobími a fázemi. Např. přechod na druhý stupeň, tedy větší rozvoj zodpovědnosti, puberta, přechod na střední školu a udržení u fotbalu při různých vnějších vlivech (více školy, parta, atd.).

U (před)přípravkových dětí je vybudování prostředí zase o trochu více vědomě řeší mámy, pro které může být mnohdy důležitější to, jak se dítě v týmu cítí, než co konkrétně dělá z hlediska sportovního rozvoje na tréninku či v zápase. Může to být, stejně jako je to výše u trenéra – odborníka, naopak a je to v pořádku, avšak zkušenost z praxe s rodiči je převážně tato (pozn. autora).

Trenér – vychovatel
Další ze zásadních rolí, je úloha vychovatele. Trenér se spolupodílí na výchově, a to zejména z hlediska nastavování a dodržování pravidel. V mládeži by měla být výchova prvním místě. Myšlena je především ta všeobecná, nefotbalová.

Doporučením je informovat, kromě hráčů, také rodiče o pravidlech fungování v týmu. Ať už jsou pravidla nastavena trenérem či společně s hráči, trenér je zodpovědný za výchovu a dodržování nastavených pravidel. Ze 100% tvoří neprofesionální fotbal 97 – 98%, tedy v řádech deseti tisíců až statisíc hráčů v Česku se fotbalem kluci a holky nebudou živit, ale dorostou do dospělosti, kde budou spoluvytvářet společnost. Tudíž trenér má, zejména ve starších kategoriích, kdy může být pro hráče velkým vzorem, výrazný podíl na výchovu lidí. Děti tvoří asi 20% populace, což je ale 100% budoucnosti.

Trenér – psycholog
Tato role souvisí hodně i s předchozími rolemi, ale stojí za to ji zmínit zvlášť. Jak se říká, každý člověk je originál a ke každému pasuje jiný klíč, jak se s daným člověkem sblížit a jak ho rozvíjet. A to může být úlohou trenéra – psychologa. Z hlediska rozvoje působit na hráče tak, aby si k němu trenér našel cestu. Znamená to s někým mluvit více, s jiným méně, někoho např. více chválit, jinému více radit, dalšího se více ptát a nechat ho nad věcmi déle přemýšlet.

Cest je mnoho a jde o to, zda a za jakou dobu najde trenér klíč pasující do daného zámku.

Trenér – vzor
Hodně tato role může být podobná úloze vychovatele. Zejména v té oblasti, že jak chce trenér po hráčích, aby se chovali, tak by se měl chovat trenér sám. Pokud chce, aby pili hráči vodu, nevezme si trenér na trénink láhev s Kofolou.

Trenér však může být pro hráče, kromě rodiny, vzorem i z hlediska životní situace. Tedy zda má např. rodinu a jak se k ní chová, co dělá v životě za práci, za koníčky. Může jít příkladem. A třeba více u hráčů, kteří nevyrůstají či vyrůstají méně s tátou.

Trenér je hodně na očích. A to nejen u hráčů, ale i u rodičů. Osobnost trenéra je sledovaná a mnohdy se stává, že chování hráčů na hřišti je odrazem chování trenéra. Od zdravení, přes chování k soupeři, po chování k rozhodčímu.

Cvičení pro trenéry
Pokud jste si zkoušeli první cvičení, tedy sami vymyslet role trenéra, případně budete vycházet z rolí, které byly zmíněny výše, můžete si obodovat jednotlivé role, jak se v nich cítíte jistí a silní (doplňte si jakékoliv vás napadnou). Můžete použít škálu 1 – 10 (1 – nejméně, 10 – nejvíce). Můžete si položit otázku, Co můžu udělat, abych se v dané roli zlepšil (dostal na vyšší číslo). Pokud byste někde měli spíše nižší hodnotu, tak kromě možnosti, jak se v dané roli zlepšit, můžete hledat i cesty a způsoby, zda by třeba danou roli v týmu mohl větší měrou zastat někdo jiný z kolegů či třeba z rodičů (např. pozice vedoucího). I ve společnosti se čím dál více mluví o využívání svých silných stránek, jednoduše postavit danou činnost na tom, v čem je dotyčný člověk silný.

Cíle trenéra?

Jaké jsou tedy cíle trenéra? Kdy je považován trenér za úspěšného?

Na pyramidě jsou zobrazeny různé stupně v rámci mládežnického fotbalu, reprezentace je zde brána jako reprezentace U15 – U19. A i když pracuje každá úroveň s jinou kvalitou a jiným potenciálem hráčů, cíl je totožný, rozvoj každého hráče, který v daném týmu je. Protože když se bude rozvíjet každý hráč a zlepšovat se, bude docházet k rozvoji i týmu jako celku.

Odpověď na otázku, kdo je považován za úspěšného trenéra nechám na každém čtenáři. Záleží jistě na kategorii a na tom, v jaké úrovni pyramidy se dotyčný trenér a hráči nachází. Nicméně v rámci mládežnického grassroots prostředí s kolegy na licencích zmiňujeme, že vizitka úspěšného trenéra je, kolik má v týmu šťastných a spokojených dětí. Protože to, že jsou děti šťastné v daném týmu, může dokazovat, že se jim líbí prostředí, které trenéři vytváří, a to, že působí stále v daném týmu ukazuje to, že rodiče trenéra respektují a rozhodli se své dítě v daném týmu nechat. Kdyby nebyli rodiče spokojeni, tak zvláště v Praze, kde jsou týmy blízko sebe, by mohli dát rodiče své dítě jinam.

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo poodkrýt, co vše může tvořit celek dobrovolného trenéra. Trenéři mládeže a grassroots jsou zásadní součástí fotbalu a často dělají tuto činnost bez nároku na odměnu či za nižší odměnu, která jim mnohdy ani nepokrývá náklady na trénování, zejména třeba peníze na benzín či na naftu. Zvláště v této době, za poslední měsíc, kdy mnoho trenérů na dálku komunikovalo s hráči, rodiči, patří těmto lidem velký dík za to, že dělají tuto činnost a motivují hráče ke sportu, ať už ty, kteří mají ambice se fotbalem bavit a růst v neprofesionálním prostředí, tak ty, kteří mají sen se kromě radosti z fotbalu fotbalem i živit. 


pondělí 7.12.2020 | Otmar Litera | Přečteno: 2820

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

25.5.2024, 08:30, Háje UMT.
FC Háje – Hostivař
Mladší žáci A (2011)
25.5.2024, 10:30, Háje T.
FC Háje – SK Ďáblice
Muži A
25.5.2024, 12:15, Střešovice UMT.
Střešovice – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
25.5.2024, 13:00, Háje T.
FC Háje – Dukla JM
Mladší přípravka B (2016)
25.5.2024, 13:30, H. Počernice UMT.
Xaverov – FC Háje
Starší žáci A (2009)
25.5.2024, 14:15, Střešovice UMT.
Střešovice – FC Háje
Starší přípravka B (2014)
25.5.2024, 15:45, H. Počernice UMT.
Xaverov – FC Háje
Starší žáci B (2010)
25.5.2024, 17:00, Střížkov UMT.
FA Praha – FC Háje
Mladší dorost B
26.5.2024, 10:00, Libchavy T.
Orlicko – FC Háje
Mladší žáci A (2011)
26.5.2024, 10:00, Libchavy T.
Orlicko – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
26.5.2024, 12:00, Háje UMT.
FC Háje – Běchovice
Mladší přípravka A (2015)
26.5.2024, 13:15, Háje UMT.
FC Háje – Podolí
Starší přípravka A (2013)
26.5.2024, 14:00, Stodůlky T.
Stodůlky – FC Háje
Mladší dorost A
26.5.2024, 15:00, Háje UMT.
FC Háje – Dubeč
Mladší žáci B (2012)
26.5.2024, 15:15, Bedřichovská UMT.
Meteor B – FC Háje
Starší dorost
26.5.2024, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Hrdlořezy
Muži B
27.5.2024, 18:00, Královice T.
Královice – FC Háje
Starší přípravka A (2013)