FC Háje

Velký rozhovor o chodu a vizi klubu

Velký rozhovor o chodu a vizi klubu
Připravili jsme si pro Vás velký hájecký rozhovor, ve kterém vyzpovídáme sportovního ředitele klubu Michala Horníka, sportovního manažera a trenéra mládeže Jana Špinku a metodika klubu Otmara Literu. V tomto rozsáhlém rozhovoru se zaměříme na současnou finanční situaci, chod a vizi klubu. Dojde řeč na trenéry a třeba i spolupráci s prvoligovou Slavií Praha.

Doba teď není po finanční stránce nejen pro sportovní oddíly jednoduchá, a proto se hned na úvod nabízí otázka: Jaká je nyní finanční situace hájeckého klubu?

Otmar Litera: Nejprve je potřeba říct, že základní dva příjmy, které klub získává, jsou členské příspěvky a dotace. V současné situaci proudí obecně do sportu méně peněz, a to se podepisuje právě na dotacích. Například méně peněz z dotací šlo do klubu během covidu. Grantové peníze moc nechodí na rekonstrukce či infrastrukturu, což se projevuje i na výměně umělek, zejména u klubů v Praze či větších městech.
Michal Horník: Zhruba 50 %, pokrývají členské příspěvky od rodičů našich hráčů. Druhou polovinu tvoří dotace, pokud přijdou tak, jako v minulých letech. Dotace jsou určeny na konkrétní věci a jsou nenárokové. Co se týče všeobecného zdražování všeho, především ale energií, tak to pocítíme až o prázdninách.
Jan Špinka: Je důležité si uvědomit také problematiku zmiňovaných dotací. Musíme počítat s tím, že některé dotace chodí nepravidelně a klub s tím musí pracovat. Jak na tom finančně jsme, zjistíme hlavně až v létě. Ale v současné situaci bych řekl, že chod klubu určitě není ohrožen.

Jak bude klub reagovat na zdražování? Budou se například navyšovat členské příspěvky?

Michal Horník: Zvyšování členských příspěvků bude pravděpodobně nevyhnutelné a budeme reagovat na to, jak se situace vyvine. Zdražování členských příspěvků souvisí i s tím, že chceme směřovat jako klub neustále dopředu. A to se samozřejmě neobejde bez potřebných financí.
Otmar Litera: Např. pokud jde o adekvátní ohodnocení lidí v souvislosti s kvalitní práci s mládeží. Vážíme si lidí, kteří čas věnují sportování dětí a mládeže, pro ně hledáme prostředky a cesty (např. provázanost s partnerskými školami), jak je ohodnotit tak, aby byly spokojené všechny strany. A to včetně rodičů hráčů a hráček směrem k tomu, aby s jejich dětmi „pracovali“ trenéři co nejlépe. 
I proto jsme na jaře opětovně na schůzkách oslovovali rodiče, zda nám mohou pomoci v propojení s nějakou firmou, pokud cítí, že jim dává naše cesta smysl a chtěli by nás více podpořit. Pomoci nám najít partnery např. u nich ve firmě či u známých, kteří by nás finančně či jiným způsobem podpořili, abychom mohli některé vize naplnit již nyní. Např. vytvořit pozici šéftrenéra či šéftrenérů na větší úvazek a dosadit do pozice člověka či lidi v souladu s naší cestou. A nejen to, ale i další věci. 

Přejdeme k situaci hájeckých hřišť. Kolik teď aktivně využívají Háje fotbalových hřišť?

Otmar Litera: Kromě dvou hřišť přímo v areálu na Hájích (jednoho travnatého hřiště a jedné umělky) využíváme umělé klecové hřiště v ulici Schulhoffova, to je využívané především v zimě, pokračujeme v pronájmu travnatého hřiště Nad Přehradou.
Jan Špinka: V současné době pracujeme na tom, abychom hřiště, která máme pronajatá, mohli využívat dále. To se týká především hřiště Nad Přehradou.

Proběhne v blízké době nějaká rekonstrukce hájeckého zázemí nebo hřiště?

Jan Špinka: V poslední době došlo k rekonstrukci zázemí. Pustili jsme se do rekonstrukce klubovny, která nyní působí více reprezentativně. Plánujeme ji ještě více otevřít našim trenérům, kteří zde mohou trávit čas před či po tréninku. Tento prostor také využíváme pro různé schůzky. Dále je v plánu výměna všech dveří v zázemí, to by se mělo uskutečnit teď o prázdninách.
Michal Horník: Pro nás je v první řadě důležité, abychom zajistili základní věci, jako je chod klubu, zaplacení energií a výplaty pro trenéry a zaměstnance. Podle toho, co zbyde, tak z toho můžeme rekonstruovat. Finanční prostředky pro rekonstrukce, pak získáváme i z řádných dotací. To je určitá cesta, jak provádět rekonstrukce a různé úpravy.

Jak jsou na tom aktuálně Háje s trenéry? Jaký je jejich počet a chybí někteří pro obsazení některých kategorií?

Jan Špinka: Když se podíváme na počet trenérů, tak jsou Háje v celorepublikovém srovnání nadstandardní. Aktuálně jsme na čísle kolem 45 trenérů. Jednu třetinu trenérů tvoří rodiče, druhou třetinu mladší trenéři (studenti, dorostenci), a třetí skupinu tvoří zkušenější trenéři, kteří už mají něco za sebou. Tito zkušenější trenéři už věnují velkou část svého života právě trénování fotbalu.
Věc, kterou teď asi nejvíce řešíme, je sestavení realizačních týmů pro příští sezónu. V ročníku 2008 nám z osobních důvodů skončil hlavní trenér Tomáš Lukeš, takže jsme řešili trenérské obsazení do příští sezóny, podařilo se nám přivést jednoho trenéra studujícího A licenci, který bude ve dvojici s Fílou Černíkem. Dále nám v ročníku 2013 bude končit hlavní trenér Pavel Eliáš. Oběma chceme moc poděkovat za jejich činnost v klubu. Samozřejmě řešíme i trenérské složení u dalších týmů. Vylaďujeme trenérské týmy tak, aby to k sobě do příští sezóny hezky pasovalo. Ještě teď probíhají schůzky s jednotlivými trenéry, ale určitě budeme do nové sezóny připraveni.
Otmar Litera: Dříve bylo zajištění trenérů o něco stabilnější. Trenérů je početně hodně, jak říkal Honza, více oproti jiným klubům, ale zároveň nedostatek v tom smyslu, že někteří dochází jednou či dvakrát týdně, nepravidelně. I za tyto trenéry, kteří by rádi chodili častěji, ale nemohou s ohledem na čas, jsme však velmi vděční. Potřebovali bychom další tři – čtyři hlavnější trenéry, abychom byli v optimu a týmy by byly na 100% zajištěné. Teď jsme na nějakých cca 90%. Každý rok se nejspíš bude řešit výchozí ročník z předpřípravky, kam budeme směřovat nového hlavního trenéra. 
Podařilo se nám v minulosti, a občasně daří i nyní, přivést i vhodné trenéry zvenčí, např. s B licencí, ruku v ruce s tím jde výchova a rozvoj vlastních trenérů. Hledáme a zkoušíme všechny možnosti.

Jak se zapojují rodiče do trénování?

Jan Špinka: Jak už jsem zmínil, tak trenéři – rodiče tvoří třetinu všech trenérů v klubu. Když děláme na začátku sezóny metodické povídání s rodiči nejmladšího ročníku, tak se snažíme si nějaké rodiče vytipovat, a kdo nám přijde fajn a smýšlí celkem podobně a má zájem trávit čas trénováním a pomoct nám, tak se poté postupně zapojuje. Když vše funguje, tak je rodič stálým členem realizačního týmu.
Bez trenérů – rodičů by dnes amatérský fotbal prostě nefungoval.

Jak v klubu pracujete se vzděláváním Vašich trenérů?

Jan Špinka: Při vzdělávání trenérů využíváme dvě cesty. První cesta je přes interní vzdělávání, kdy se snažíme dělat jednou čtvrtletně klubové školení. Na školení je vždy pozvána určitá část trenérů, pro kterou je zrovna téma školení zaměřeno. Druhá cesta je, když už vnímáme, že působení v klubu bude dlouhodobější a trenér splňuje naše požadavky a vidíme u něj potenciál. Takovéto trenéry pak posíláme na licence pořádané FAČR.
Otmar Litera: Tou další cestou, kterou ve větší či menší míře děláme, je dávání zpětné vazby na tréninky a zápasy. To hodně záleží na našem vytížení, zejména nás s Honzou, neboť Honza pracuje na částečný úvazek i jako „létající“ trenér (přesně Grassroots trenér mládeže, pozn. autora) v Praze pod hlavičkou FAČR. Mou primární prací je lektorování trenérů na FAČR, tedy hodně vzdělávání a školení trenérů napříč republikou včetně např. seminářů pro rodiče. Na jaře se nám však podařilo shlédnout slušný počet tréninků a zápasů, včetně Třebíč open. Do této role "šéftrenérsko – metodické" by měl od nové sezóny vstoupit i Michal, což bude velký přínos pro nás a pro celé Háje. Michal skvěle vidí a vnímá trenéřinu, stejně tak i práci s týmem a jeho budování, nejen dvacetiletá zkušenost mluví za mnohé. O spoustě věcech se pravidelně bavíme takto ve třech, řekněme alespoň 1x za 14 dní. Tím si i slaďujeme pohledy. A k tomu je potřeba započítat porady, které máme s Mikym, Renčou, Mírou, Matesem, Fílou, jen se na těchto poradách sklouzává více jak z poloviny do organizačních věcí, kterých je opravdu hodně a za poslední roky jich mnohonásobně přibylo. 
Všichni tři: 
Obrovské poděkování patří všem našim trenérům a lidem v klubu, kteří se starají nejenom o naše hráče. Je potřeba si uvědomit, že trenéři netráví jen čas trénováním na hřišti, ale i věcmi okolo trénování, které zaberou mnoho volného času. Za to jim patří velké díky.

Jak probíhá spolupráce se Slavií Praha? Jaké výhody přináší pro klub a jaké pro samotné hráče?

Jan Špinka: Spolupráce se Slavií se po covidu zintenzivnila. Velice dobře jsme si sedli s Kryštofem Heroldem, který má ve Slavii na starosti přípravky. A pociťuji, že Slavia velice pozitivně vnímá, jak Háje pracují s mládeží a váží si toho. Spolupráce je zaměřena především na děti v předpřípravkách a přípravkách. Zároveň pokud ještě u nás někteří hráči kategorie žáků "vystřelí" nahoru, tak dostávají šanci si to ve Slavii vyzkoušet.
Slavia nám zase poskytuje pomoc při náborech, kdy ti, kteří zrovna neuspějí na náboru u Slavie, tak mají doporučení, aby si to vyzkoušeli právě u partnerských klubů, mezi které patříme právě my. Když se nějaký hráč v kategorii starší přípravky a mladších žáků neuchytí ve Slavii, tak znovu dostává možnost zapojit se do partnerských klubů. Co se týče spolupráce směrem od Hájů ke Slavii, tak jednou měsíčně vybraní hráči z mladší, starší přípravky a předpřípravky mají možnost jít na Slavii a trénují pod slavistickým trenérem ve skupině hráčů složené z ostatních partnerských klubů. Je to kvůli lepší adaptaci na kvalitnější tréninky na Slavii. Pokud někdo zapůsobí, tak dostává možnost si zatrénovat s klasickým týmem Slavie a domlouvá se pravidelnější zapojení.
Když se podíváme na přesuny do Slavie, tak za poslední dobu to byla řada hráčů. Zmíním teď nejvíce sledovaného hráče, který má se Slavií i nejvíce úspěchů. A to je Mikuláš Konečný, který pravidelně nastupuje v U17 i U19 Slavie a hraje i v reprezentačních výběrech ČR.

Probíhají i spolupráce s dalšími kluby?

Jan Špinka: Velmi dobrá spolupráce funguje s klubem SK Újezd Praha 4. Zde jsou naopak Háje klubem, do kterého mají možnost zkoušky "nastartovanější" kluci z Újezda. Naopak háječtí kluci, kteří u nás v klubu nemají možnost pokračovat a chtějí dál hrát fotbal, tak je pro ně Újezd ideální řešení. Teď působí na Újezdu něco kolem třiceti hájeckých hráčů. O různých formách spolupráce se bavíme samozřejmě i s dalšími kluby v okolí.
Otmar Litera: Pro některé kluky, kteří přesahují úroveň našeho klubu (i po rozvoji v rámci klubu, např. posunu do starší kategorie), ale Slavia je pro ně moc "vysoko", hledáme další možnost rozvoje. S nimi a rodiči se bavíme individuálně o další cestě s cílem najít nejlepší možné řešení.

Jaká je současná vize klubu? Jakým směrem se chtějí Háje ubírat?

Jan Špinka: Začnu tím, že Háje udělaly za posledních deset let velký krok kupředu. A v tomto chceme samozřejmě pokračovat dále. V období covidu, kdy byla činnost zastavená, jsme měli čas si zhodnotit minulých pár let. Dále jsme si položili otázku, kde chceme být za 2-4 roky. Vize klubu se během tohoto období začala transformovat a definovali jsme si nějaké počty hráčů na týmy, aby organizace tréninků byla lépe zvládnutelná. Také jsme si stanovili, aby počet trenérů a ploch odpovídal tomu, kolik máme hráčů v daném ročníku.
Teď jsme zase o rok, o rok a půl dál a myšlenky směřují k tomu, že si budeme chtít zvolit jasný směr a jednu cestu, abychom v "pyramidě" fotbalu v Čechách zaujali místo, na které máme podmínky a potenciál.
Otmar Litera: Shodli jsme se, že půjdeme cestou co největšího rozvoje hráčů. To v praxi znamená i trošku snížit počty hráčů v jednotlivých týmech. Řekněme cca na 25-30 hráčů. Směřujeme k většímu rozvoji hráčů i trenérů nejen po fotbalové, ale i osobnostní stránce,  jde to i ruku v ruce s počtem trenérů a situací popsanou výše. 
Je skvělé, že za ty roky vidíme posuny jak u trenérů, tak i u vedení. Vnímáme, že jak se posouváme, jsme schopni řešit čím dál větší detaily a souvislosti spojené s výchovou a rozvojem lidí.

Chtějí Háje v nejbližší době dosáhnout nějakého konkrétního úspěchu? Například s mužským A týmem.

Jan Špinka: Pro Háje je důležité, aby v kategorii mužů byla většina hráčů tvořena odchovanci klubu. Ale je jasné, že někteří hráči náš klub přerostou a dostanou šanci ve vyšších soutěžích.
Jsem moc rád, že máme v mužích trenéry, kteří mají vítěznou mentalitu, chtějí vyhrávat a tým neustále posouvat. Aktuálním cílem je v horizontu dvou let postoupit do Pražského přeboru.
Otmar Litera: Spolupodílíme se na rozvoji lidí pro společnost či pro fotbal. Věříme, že jsme tím klubem, který inspiruje svojí cestou, vizemi a hodnotami. Proto jsme rádi za každého hráče a rodiče, který chce jít v souladu s naší filozofií a je na Hájích spokojený. 


pátek 1.7.2022 | Vilém Špinka | Přečteno: 961

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

26.11.2022, 10:10, Kolovraty UMT.
Dukla JM – FC Háje
Starší přípravka A (2012)
26.11.2022, 13:00, Háje UMT.
TJ Praga – FC Háje B
Turnaj
26.11.2022, 17:00, Benešov
Benešov – FC Háje
Starší žáci B (2009)
27.11.2022, 08:30, Háje UMT.
Kunice – FC Háje
Turnaj
27.11.2022, 10:00, Tempo UMT.
Tempo – FC Háje
Mladší dorost
27.11.2022, 12:15, Tempo UMT.
Tempo – FC Háje
Mladší dorost
27.11.2022, 13:00, Říčany
Turnaj – FC Háje
Starší žáci A (2008)
27.11.2022, 15:00, Háje UMT.
FC Háje – Chodov
Starší přípravka A (2012)
30.11.2022, 16:10, Háje UMT.
Zákolany – FC Háje
Turnaj
3.12.2022, 09:00, Horní Měcholupy
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka A (2012)
3.12.2022, 10:00, Smíchov
SK Čechie Smíchov – FC Háje
Starší přípravka B (2013)
3.12.2022, 14:00, Horní Měcholupy
Turnaj – FC Háje
Starší přípravka B (2013)
3.12.2022, 14:00, Háje UMT.
FC Háje – Vlašim
Starší žáci A (2008)
3.12.2022, 16:00, Háje UMT.
FC Háje – Vlašim
Starší žáci B (2009)
4.12.2022, 10:00, Vyšehrad UMT.
Vyšehrad – FC Háje
Mladší dorost
4.12.2022, 13:00, Háje UMT.
FC Háje – Braník
Mladší přípravka A (2014)
4.12.2022, 14:00, Podolí UMT.
Podolí – FC Háje
Mladší dorost