FC Háje

Výzva k omluvě zastupiteli Janu Stárkovi

Výzva k omluvě zastupiteli Janu Stárkovi
Pan zastupitel Jan Stárek ve veřejném periodiku Klíč napadá správnost dotací pro hájecký fotbal. Cítím potřebu se vyjádřit a hájit dobrovolnou činnost několika desítek trenérů a volby rodičů jít do našeho klubu vzhledem k naší filozofii. Tato výzva byla odeslána v sobotu 24.9.2016 v 7:01. Do dnešního dne jsem neobdržel jedinou reakci jak od pana Stárka, tak od jakéhokoliv zastupitele TOP 09. Autentickou podobu (včetně překliků) dávám v nezměněné podobě na web.

Vážený pane zastupiteli Stárku, pane předsedo TOP 09 na P11,

tímto emailem Vás chci vyzvat k omluvě vůči klubům FC Háje Jižní Město a Háje-SOS,o.p.s., dále to budu brát jako jeden klub, neboť toto rozdělení je zcela běžné např. v ligových klubech. Do kopie dávám pana starostu, předsedy organizací bývalých koaličních partnerů, členy redakční rady Klíče, zastupitele klubu TOP 09 P11 (článek jste psal i za ně), sportovního ředitele Hájů, pana Kosa, protože je v článku zmíněn a bývalého předsedu HPP11.

Tuto výzvu píšu jako člen klubu a člověka odpovědného na Hájích za sportovní úsek, který v Klíči 9/2016 v článku Kontroverzní předseda sportovní komise Michal Horník konečně odvolán napadáte (míněno sportovní úsek). Nepíši z pozice výkonného výboru, neboť v něm nejsem.

Vytahuji větu z článku, za kterou žádám veřejnou omluvu v nejbližším časopise Klíč: Jakožto zastupitel za Štylerovo a Kosovo Hnutí pro Prahu 11 byl po volbách v roce 2014 jmenován do sportovní komise, což se hned v roce 2015 projevilo v absolutně největším podílu na sportovních dotacích pro kluby spojené v chobotnici sportovních organizací okolo TJ Háje, kde Michal Horník aktivně působí.

Tato Vaše nepravdivě napsaná věta se dotýká činnosti klubu a dáváte najevo všem čtenářům, že si fotbal na Hájích dotační peníze v té výši nezasloužil. Dotýká se to tedy všech dětí, které u nás působí, všech trenérů, těch dnes na 50 dobrovolníků, kteří se podílí na významné volnočasové aktivitě pro děti Jižního Města. A jelikož nás stálo mnoho úsilí zajistit dostatek trenérů, pokrýt tu masu dětí, které mají o naší filozofii zájem a v ročníku jich máme ke 40!!!, nemůžu jinak, než je bránit.

Jak jistě panu Stárku víte, dotace předkládá radě Váš kolega pan Jakub Lepš. Nikoliv Michal Horník. Rada pak na svém jednání případně pozměňuje návrhy a předkládá je zastupitelstvu. Nikoliv To však není v tuto chvíli podstatné. Podstatou je totiž to, že z článku vyplývá, že hájecký fotbal si své peníze nezaslouží a dle Vašeho tvrzení se na tom podílel Michal Horník. Dle tvrzení Vašeho kolegy pana Lepše, byla vytvořena metodika na „spravedlivé“ rozdělení dotací. Hájecký fotbal má mnoho členů, je druhým nejpočetnějším fotbalovým klubem v Praze, za sebou nechává prvoligové týmy, má 55 trenérů (což když někomu řeknete, tak tzv. „padá ze židle“, protože ostatní týmy jsou rádi, že mají třeba 10 trenérů) a vyvíjí velkou činnost na poli mládežnického fotbalu. Vaším nepravdivým tvrzením jste znehodnotil činnost dobrovolné práce mnoha lidí. Znehodnotil jste to, že díky této činnosti k nám přichází mnoho dětí a rodičů. Znehodnotil jste to, že naši trenéři chodí do škol a do školek a starají se tam o dalších 400 dětí. Kdyby byl Váš článek mířený jen proti Michalovi Horníkovi, případně proti mně, řešil bych to jinou cestou. Toto je však, dle mého názoru, hodně za hranou, navíc jste článek psal jménem celého zastupitelského klubu TOP 09 na P11.

Z výše popsaných důvodů žádám Vaši oficiální omluvu vůči našemu fotbalovému klubu v nejbližším vydání časopisu Klíč. Prosím paní Zdeňkovou a pány Prokopa a Lepše, aby umožnili prostor panu Stárkovi k omluvě.

Zároveň věřím a doufám, že se tato věc negativně neprojeví vůči našemu klubu, dětem a bude nám nadále umožněno trénovat a pořádat turnaje v prostorách hal na Jižním Městě. Nejedná se o pochybení z naší strany a mou povinností z pozice člověka starajícího se o sportovní úsek je bránit činnost našich trenérů, kteří se starají o sportovní výchovu na 400 dětí a dle mého názoru to dělají velmi dobře. Pevně věřím, že to Vám není lhostejné.

S přáním pěkného víkendu

Otmar Mansour


sobota 1.10.2016 | Otmar Mansour | Přečteno: 2315

Další články


Rozpis zápasů / Výsledky

26.5.2024, 10:00, Libchavy T.
Orlicko – FC Háje
Mladší žáci A (2011)
26.5.2024, 10:00, Libchavy T.
Orlicko – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
26.5.2024, 12:00, Háje UMT.
FC Háje – Běchovice
Mladší přípravka A (2015)
26.5.2024, 13:15, Háje UMT.
FC Háje – Podolí
Starší přípravka A (2013)
26.5.2024, 14:00, Stodůlky T.
Stodůlky – FC Háje
Mladší dorost A
26.5.2024, 15:00, Háje UMT.
FC Háje – Dubeč
Mladší žáci B (2012)
26.5.2024, 15:15, Bedřichovská UMT.
Meteor B – FC Háje
Starší dorost
26.5.2024, 17:00, Háje UMT.
FC Háje – Hrdlořezy
Muži B
27.5.2024, 18:00, Královice T.
Královice – FC Háje
Starší přípravka A (2013)
29.5.2024, 15:00, Háje T.
FC Háje – Dukla JM
Starší přípravka A (2013)
29.5.2024, 15:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – Vyšehrad
Starší žáci A (2009)
29.5.2024, 16:00, Admira UMT.
Admira – FC Háje
Mladší přípravka B (2016)
29.5.2024, 16:00, Admira UMT.
Admira – FC Háje
Mladší přípravka A (2015)
29.5.2024, 16:45, Háje T.
FC Háje – Dukla JM
Starší přípravka B (2014)
29.5.2024, 17:30, Nad Přehradou T.
FC Háje – Vyšehrad
Starší žáci B (2010)
29.5.2024, 18:00, Královice T.
Královice – FC Háje
Mladší žáci B (2012)
1.6.2024, 08:30, Háje UMT.
FC Háje – Vršovice
Starší přípravka A (2013)