Fotbalpool

Pravidla

Na stole je 10 míčů (bílý, černý, 4 plné a 4 půlené). Míče se s pomocí trojúhelníku seřadí na stole (černý míč je na 2/3 stolu a je uprostřed ve třetí řadě, v poslední řadě nesmí zůstat na krajích míče stejné barvy, tj. na jedné straně musí být míč plný, na té druhé míč půlený, ostatní míče již můžou být rozděleny libovolně).

Rozehrává se kopem do bílého míče, který je v 1/3 stolu. Jakmile někdo potopí první míč do díry, zvolí si tím barvu jeho míčů (pokud se potopí bílý míč, aniž by měl zatím hráč zvolenou barvu míčů, rozehrává se bílým míče z místa jako na začátku hry). Poté, co potopí zbytek svých míčů a zůstane mu na stole již jen černý míč, může si před každým kopem zvolit kdykoliv jakoukoli díru (hráč vždy musí předem nahlásit záměr - do jaké díry plánuje zahrát černý míč, pokud míč zahraje do jiné, než plánované díry nebo pokud při potopení černé o míče dojde zároveň k faulu, hráč tuto hru prohrává). Hra končí, jakmile se potopí černý míč.

Co je faul?

Faul je nepovolený kop, po kterém si vždy druhý hráč může vzít bílý míč a umístit si ho na libovolné místo na stole. Faul nastává v případě:

Pravidla fotbalpoolu – doplňující situace

Co dělat, když: